خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 6 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 6 : سفر آب روی زمین

دانش آموز گرامی پس از مطالعه درسنامه فصل به نمونه سوال علوم هفتم فصل 6 پاسخ دهید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه نتایج آزمون خود را تحلیل کنید.

امیدواریم این نمونه سوال برایتان مفید باشد.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 6

جملات زیر را با استفاده از كلمات مناسب کتاب علوم تجربی هفتم كامل كنيد.

1) به مجموعه ی آب های موجود در هوا ، سطحنمونه سوال علوم هفتم فصل 6 و درون زمین………………. می گویند.

2) اگر دمای هوای مرطوب در حال تراکم، کم تر از نقطه ی انجماد آب باشد ، بارش به صورت ………………. خواهد بود.

3) اگر شیب زمینی که رود در آن جریان دارد زیاد باشد ، مسیر حرکت رود ، ………………. است.

4) بخشی از آب کره سطح خشکی ها که به آب های آزاد کره زمین راه ندارد ، ………………. نامیده می شود.

5) به بالا آمدن آب دریا و حرکت به سوی ساحل ………………. می گویند.

6) در بخش هایی که سنگ های ساحلی مقاومت کم تری دارند ، شکل ساحل ………………. خواهد بود.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 6 تست چهار گزینه ای

گزینه مناسب را پیشنهاد کنید.

1) در تقسیم بندی آب های شیرین و شور ، کدام آب شور محسوب می شود؟

1) رود کارون          

2) باران              

3) آب شرب شهری    

4) دریای عمان

2) بیش ترین مخازن آب شیرین کره زمین در کجاست؟

1) آب های زیر زمینی       

2) دریاچه ها   

3) رود ها       

4) یخچال ها

3) عامل افزایش قدرت تخریب رود ها ی کوهستانی کدام است؟

1) زیاد بودن حجم آب   

2) شیب زیاد    

3) V شکل بودن بستر رود    

4) سختی بستر رود

4) مخروط افکنه بیش تر در کجا تشکیل می شود؟

1) دشت سیلابی    

2) سرچشمه رود ها  

3)  پای کوه     

4) بالای کوه

5) جریان آب تنگه ی هرمز به دلیل ….. است.

1) وزش باد از غرب به شرق          

2)  شکل بستر دریا  

3) اختلاف شوری آب   

4)  گرانش ماه

6) کدام عامل میزان آب جاری را زیاد تر می کند؟

1) وزش باد         

2) کاهش فشار هوا   

3)  شیب زمین   

4) پوشش گیاهی

7) علت اصلی جریان گلف استریم چیست؟

1) اختلاف نیروی گرانشی 

2) اختلاف فشار         

3) اختلاف شوری 

4) اختلاف دما

8) در قسمت پایین دست حوضه آبریز کدام یک تشکیل می شود؟

1) باتلاق           

2) تالاب          

3) مخروط افکنه    

4) جلگه

9) عرض رودی 40 متر و ارتفاع آن 0/5 متر است اگر طول رود 20 کیلومتر و سرعت آن 0/5 متر بر ثانیه باشد مقدار آبدهی رود چند متر مکعب است؟

1) 10000              

2) 1000         

3) 100         

4) 10

10) منطقه ای که آب های سطحی توسط رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به نواحی پست، هدایت می شود …………….. نام دارد؟

1) تالاب                         

2) باتلاق        

3) جلگه        

4) حوضه آبریز

11) اگر قطرات آب حاصل از سرد شدن ابر ها ، از توده های هوای سرد عبور کند ………….. به وجود می آید.    

1) باران

2) برف

3) تگرگ

4) سرماریزه

12) علت بوجود آمدن ابر در آسمان ……… است.

1) سرد شدن هوا

2) متراکم شدن هوا

3) سرد و متراکم شدن بخار آب هوا

4) سرد شدن بخار آب

13) دانشی که برای شناخت جو و هوای اطراف زمین به مطالعه و تحقیق می پردازد …….. نام دارد. 

1) هواشناسی

2) زمین شناسی

3) پیش بینی

4) هواکره

14) منطقه ای که آب های سطحی توسط رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به نواحی پست، هدایت می شود …………….. نام دارد.   

1) حوضه آبریز

2) باتلاق

3) جلگه

4) تالاب

15) حرکت و جابجایی آب ها توسط تابش نور خورشید چه نام دارد؟ 

1) آبتاز

2) جذر و مد

3) جریان های دریایی

4) امواج

16) کدام عبارت نادرست است؟

1) اختلاف دما موجب جریان گلف استریم شده است.

2) اختلاف شوری آب ها موجب جابجایی آن ها می شود.

3) می توان با استفاده از جذر و مد جریان الکتریسته تولید کرد.

4) همه یخچال ها در نواحی سرد کوهستانی تشکیل می شوند.

17) بیش تر امواج دریا حاصل فعالیت ……… است.      

1) جذر و مد

2) آتش فشان ها

3) زلزله

4) وزش باد

18) کدام یک جزء منابع آب شیرین نیست؟

1) آب زیر زمینی

2) بخار آب موجود در هوا

3) آب رود خانه

4) آب اقیانوس

19) تغییر ارتفاع ناگهانی در مسیر رود ………… نام دارد.   

1) تند آب

2) آبشار

3) سیل

4) آبشار و تند آب

20) میزان رطوبت کدام هوا بیش تر است؟   

1) گرم و مرطوب

2) سرد و خشک

3) سرد و مرطوب

4) هوای ابری

خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 6 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید