برگزاری سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی استان قم

سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی استان قم جهت انتخاب و راهیابی نفرات برتر استانی ۲۵ فروردین ماه ۹۸ در محل دبیرستان خرمی قم برگزار شد.

این مسابقات در سه ایستگاه فیزیک، زیست شناسی و شیمی در محل آزمایشگاه این واحد آموزشی برگزار شد.

تیم های شرکت کننده ابتدا در آزمون کتبی انفرادی شرکت کردند .

برگزاری سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی استان قم

شرکت کنندگان آزمون کتبی انفرادی

سپس در  تیم های دونفره ی در ۳ ایستگاه فیزیک ، زیست شناسی و شیمی شرکت و با انجام آزمایش های از پیش تعیین شده در حیطه های فوق به رقابت پرداختند و به سوالات داوران پاسخ دادند.

برگزاری سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی استان قم 2

مسئولین و مجریان مسابقات آزمایشگاهی

کانال تلگرام فرامعلم

آزمایش ها در سه حیطه کتاب درسی شامل سه بخش و هر بخش که شامل سه ایستگاه با آزمایش های متنوع دوره متوسطه اول بود.

ایستگاه فیزیک :

شامل آزمایشات مربوط به مکانیک،

چگالی ، مغناطیس و جریان الکتریسته و…

برگزاری سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی استان قم

ایستگاه فیزیک

ایستگاه زیست شناسی:

شامل آزمایش های مربوط به شناخت ملاژ ها ،

برگزاری سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی استان قم 3

ایستگاه زیست شناسی

تشریح

تشریح قلب گوسفند

و تهیه اسلاید میکروسکوپی بود.

ایستگاه شیمی:

شامل آزمایش های واکنش پذیری،

ایستگاه شیمی

انحلال پذیری و ….

سرکار خانم مریم یاری دبیر دبیرخانه و مجری، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی برگزاری این دوره از مسابقات در استان قم در این باره بیان داشتند:

مسابقات آزمایشگاهی از اجزای بخشنامه شاخص‌های ملی و جزء برنامه های رسمی وزارت آموزش و پرورش محسوب می شود و هر سال اجرا می گردد.

هدف از انجام این آزمایش ها ارتقاء دانش و مهارت علمی و عملی دبیران علوم تجربی در جهت ارتقاء آموزش علوم تجربی است.

مرحله کشوری مسابقات آزمایشگاهی دبیران از ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه سال ۹۸ در استان قم برگزار می گردد.

در مرحله کشوری هر استان یک تیم منتخب خواهد داشت که در سه رشته فیزیک، زیست شناسی و شیمی  شرکت خواهد کرد.

منابع آزمون،  آزمایش ها و محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه دوره اول متوسطه و راهنمای معلم خواهد بود و سطح سوالات ۲۰ درصد بالاتر از آن ها طرح خواهد شد.