تأمین نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تأمین نیروی انسانی متخصص اولویت اول آموزش و پرورش است.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه به نقل از استان گلستان، عبدالرسول عمادی در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش شهرستان های استان  که در سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان گرگان برگزار شد، اظهارکرد:

آموزش و پرورش دو چالش تأمین اعتبارات مالی مورد نیاز و تأمین نیروی انسانی متخصص را پیش روی خود دارد و برای عبور از این دو چالش، برنامه‌ریزی‌های مختلفی صورت گرفته است.

تأمین نیروی انسانی متخصص اولویت اول آموزش و پرورش

معاونت آموزش متوسطه : عبدالرسول عمادی

وی افزود:

در زمینه نیروی انسانی به دلیل اینکه بین نیروهایی که از سیستم خارج و نیروهایی که به سیستم وارد می‌شوند تناسبی وجود ندارد

و همچنین به علت اینکه حتما آموزش و پرورش باید نیروی مورد نیاز خود را از طریق:

 • دانشگاه فرهنگیان
 • دانشگاه شهید رجایی

در قالب کنکور و استخدامی ماده ۲۸جذب نماید، وزارت آموزش و پرورش با چالش نیروی انسانی مواجه شده است.

کانال تلگرام فرامعلم

وی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی، ساماندهی نیرو در شهرستان ها را سخت‌تر می‌کند و این امر در دوره متوسطه بسیار دشوارتر است.

این مقام مسئول افزود:

مطابق برنامه ششم توسعه، باید ۵۰درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش جذب شده و برای تحقق این امر، نیاز به

 1. کارگاه،
 2. آزمایشگاه،
 3. تجهیزات
 4. و نیروی انسانی متخصص در قالب هنرآموز، استادکارو سرپرست بخش می باشد

 به همین دلیل:

 1. تامین نیروی انسانی متخصص اولین مسئله ما درآموزش و پرورش است
 2. مسئله دوم ما درآموزش متوسطه، تأمین تجهیزات مناسب برای تجهیز هنرستان ها، کارگاه ها و آزمایشگاه ها است

در این صورت می توانیم به نقطه ای که در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است دست یابیم.

 سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود:

امروز در کشور حدود ۶۵۰هزار خیّر مدرسه ‌ساز داریم که به همت خودشان، بیشترین منابع را برای آموزش و پرورش فراهم کرده‌اند  به گونه‌ای که سهم این قشر شریف در امر مدرسه سازی، حتی از دولت نیز بیشتر است.

عمادی ادامه داد:

برای تجهیز هنرستان ها که بدون شک کیفیت بخشی آموزشی را به دنبال خواهد داشت، سعی کرده‌ایم تا از ظرفیت خیرین استفاده نماییم و با این رویکرد «جامعه خیرین تجهیز هنرستان ها» شکل گرفته است.

وی تصریح کرد:

تأکید نظام جمهوری اسلامی بر مهارت محوری است .

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز عبور از حافظه محوری و رسیدن به مهارت محوری را هدف گذاری نموده است .

برای اجرایی نمودن اهداف سند باید از مدیرانی که به آن باور داشته و اعتقاد دارند استفاده نماییم.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پایان گفت:

اگر مدیرانی شایسته برگزینیم با :

 1. اعمال مدیریت بر منابع انسانی 
 2. منابع مالی
 3. و سایر ابعاد آموزش و پرورش می توان اهداف والای سند تحول بنیادین را عملیاتی کرد.