محققان آلمانی، لنزهای بسیار کوچک پلیمری ساخته‌اند که به تلفن همراه متصل می‌شود و آن را به میکروسکوپ تبدیل می‌کند.

 به گزارش ایسنا منطقه خراسان، دکتر استیولی و گروه وی لنزهای تماسی میکروسکوپ را با قطرات کوچکی از پلیمر پوشش و نوع جدیدی لنز ایجاد کرده‌اند.

 وی در این مورد اظهار کرد: همکاران من لنزهای بسیار ریزی ساخته‌اند که می‌توان از آن‌ها در میکروسکوپ قابل حمل استفاده کرد.

 وی در ادامه افزود: ما با یک قطره پلیمر، لنزهای میکروسکوپ را پوشش داده و آن‌ها را معکوس می‌کنیم. سپس می‌توانیم انحنای مناسبی با آن ایجاد کنیم که میزان 160 بار قدرت بزرگنمایی تصویر با وضوح 4 میکرومتر دارد که می‌توان از آن در تلفن‌های هوشمند استفاده کرد.

 این فناوری بالقوه می‌تواند در کشورهای در حال توسعه و مناطق دورافتاده به پزشکان کمک کند. همچنین کشاورزان نیز می‌توانند از این فناوری برای تصویربرداری از حشرات یا قارچ‌های تاثیرگذار بر روی محصولات خود برای فرستادن تصویر به متخصصان و تشخیص و پاسخ آنان بهره گیرند.

 در حال حاضر شرکتی آلمانی برای درمان‌های پوستی از راه دور از این لنزها استفاده می‌کند.

کانال تلگرام فرامعلم