دانلود نمونه سوال علوم هشتم نیم سال دوم (پایانی) با لینک مستقیم

در جدول زیر مجموعه ای از دانلود نمونه سوال علوم هشتم نیم سال دوم (پایانی) با لینک مستقیم به صورت PDF گرد آوری شده است. با کلیک بر روی لینک مربوطه می توانید فایل مورد نظر را دانلود و استفاده کنید.

همچنین فهرست درس نامه های فصل به فصل مطالب علوم هشتم را می توانید از اینجا ببینید.

دانلود نمونه سوال علوم هشتم نیم سال دوم

نام نمونه سوال

نوع نمونه سوال

لینک دانلود

لینک دانلود پاسخنامه

استان آذربایجان ترم دوم (پایانی) term2 8 (1)
استان اصفهان ترم دوم (پایانی) term2 8 (2)
استان کردستان ترم دوم (پایانی) term2 8 (3)
استان آذربایجان شرقی ترم دوم (پایانی) term2 8 (4)
استان قم ترم دوم (پایانی) term2 8 (5)
استان قم ترم دوم (پایانی) term2 8 (6)
استان اردبیل ترم دوم (پایانی) term2 8 (7)
استان مازندران ترم دوم (پایانی) term2 8 (8)
استان کرمان ترم دوم (پایانی) term2 8 (9)
استان خوزستان ترم دوم (پایانی) term2 8 (10)
استان خراسان جنوبی ترم دوم (پایانی) term2 9 (16)
استان کردستان ترم دوم (پایانی) term2 9 (17) term2 9 (17)p
استانکردستان ترم دوم (پایانی) term2 9 (18) term2 9 (18)p
استان خوزستان ترم دوم (پایانی) term2 9 (19)
استان خوزستان الوار گرمسیری ترم دوم (پایانی) term2 9 (20)
استان گلستان ترم دوم (پایانی) term2 8(21)
استان خوزستان خرمشهر ترم دوم (پایانی) term2 8(22)
استان گیلان فیزیک تیزهوشان ترم دوم (پایانی) term2 8(23) term2 8(23p)
استان مازندران ترم دوم (پایانی) term2 8(24)
استان مازندران شاهد ترم دوم (پایانی) term2 8(25)
استان یزد ترم دوم (پایانی) term2 8(26)
استان سمنان شاهرود ترم دوم (پایانی) term2 8(27)
استان فارس شیراز ترم دوم (پایانی) term2 8(28)