خرید PDF درسنامه این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگوهای عددی

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

در این نوشته به درس نامه ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگوهای عددی، می پردازیم.

درس در یک نگاه

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول با استفاده از الگوهایی که دانش آموزان در  سال های گذشته با آن آشنا شده اند همانند الگوهای اعداد زوج و فرد، سعی شده است تا کاربران گرامی بتوانند رابطهٔ حاکم بر الگو را با استفاده از عبارت فارسی و سپس به صورت نمادین با استفاده از علامت هایی مانند ، مثلث ، دایره و مربع و … بیان کنند. همچنین در این درس با استفاده از الگوهای هندسی مفهوم مضرب معرفی شده است. درس دوم شامل یادآوری عددنویسی تا مرتبهٔ میلیارد و مفاهیم مرتبط با آن است. در درس سوم علاوه بر مفهوم سازی بخش پذیری، قواعد مربوط به 5 و 9 نیز معرفی شده است. درس چهارم نیز به معرفی اعداد صحیح ،3 ، بخش پذیری بر اعداد 2و مقایسهٔ آنها پرداخته است.

نقشه مفهومی فصل 1

کانال تلگرام فرامعلم

درس نامه ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگوهای عددی

الگوهای عددی

در شکل زیر 12 ستاره را به دسته­ های دوتایی تقسیم می ­کنیم. ستاره ­ها در دسته­ های دوتایی قرار گرفته ­اند و هیچ ستاره­ای باقی نمانده است.

 

درس نامه ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگوهای عددی شکل 1

عدد 12  را زوج می گوییم  چون می توانیم 12 ستاره یا 12 کالا و مانند آن را به دسته ­های دوتایی تقسیم کنیم، بدون اینکه کالایی خارج از دسته­ های دوتایی داشته باشیم.

درس نامه ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگوهای عددی شکل 2

طبق رابط ه­ای که در جدول بالا وجود دارد، می ­توانیم بنویسیم:

تعداد دسته­ ها × 2 = تعداد ستاره ها­

درس نامه ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگوهای عددی شکل 3

عدد­های … و 5 و 4 و 3 و 2 و 1  را عددهای طبیعی می ­گویند.

به عددهای … و 12 و 10 و 8 و 6 و 4 و 2 عددهای زوج یا مضرب­های عدد 2 می ­گویند.

مضارب 2 بر 2 بخش پذیر است.

از ضرب عددهای طبیعی در عدد 2 ،عددهای زوج طبیعی حاصل می­ شود.

6 5 4 3 2 1 عددهای طبیعی
12 10 8 6 4 2 عددهای زوج

در عددهایی که بیش از یک رقم دارند، اگر رقم سمت راست عدد، 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، یا 8 باشد عدد زوج است مانند: 7334 – 218 – 3756

با توجه به الگویی که در شکل زیر هست، جدول زیر را کامل کرده ­ایم:

درس نامه ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگوهای عددی شکل 4

مثال: شکل شماره­ ی 23 دارای چند نقطه  است؟

درس نامه ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگوهای عددی شکل 5

ادامه درس نامه ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگوهای عددی

خرید PDF درسنامه این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید