خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه ریاضی ششم فصل 2 : کسر

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

در این نوشته به درس نامه ریاضی ششم فصل 2 : کسر، می پردازیم.

درس در یک نگاه

درس نامه ریاضی ششم فصل 2 : کسر

نگاه کلی به فصل

کانال تلگرام فرامعلم

 این فصل شامل چهار درس است.

درس اول، علاوه بر یادآوری جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط که دانش آموزان در سال گذشته آموخته اند،

 درس دوم، به ضرب کسرها اختصاص دارد.

درس سوم، به تقسیم کسرها اختصاص یافته است.

درس چهارم، محاسبات با کسر را شامل می شود.

درس نامه ریاضی ششم فصل 2 : کسر صفحه 1درس نامه ریاضی ششم فصل 2 : کسر صفحه 2 درس نامه ریاضی ششم فصل 2 : کسر صفحه 3

ادامه درس نامه ریاضی ششم فصل 2 : کسر

خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید