خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه ریاضی ششم فصل 3 : اعداد اعشاری

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

در این نوشته به درس نامه ریاضی ششم فصل 3 : اعداد اعشاری، می پردازیم.

درس در یک نگاه

نگاه کلی به فصل

در این فصل ابتدا یاداوری اعداد اعشاری می پردازیم.سپس به جمع و تفریق اعداد اعشاری اشاره می شود و در پایان با چگونگی ضرب و تقسیم اعداد اعشاری همراه با شکل آشنا می شویم.

کانال تلگرام فرامعلم

درس نامه ریاضی ششم فصل 3 : اعداد اعشاری صفحه 1 درس نامه ریاضی ششم فصل 3 : اعداد اعشاری صفحه 2

ادامه درس نامه ریاضی ششم فصل 3 : اعداد اعشاری

خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید