خرید PDF درسنامه این فصل

۵,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه ریاضی ششم فصل 4 : تقارن و مختصات

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

در این نوشته به درس نامه ریاضی ششم فصل 4 : تقارن و مختصات، می پردازیم.

درس در یک نگاه

نگاه کلی به فصل

این فصل شامل چهار درس است. درس اول با یادآوری مفهوم تقارن مرکزی و مرکز تقارن شروع می شود. کاربران در سال پنجم با این مفاهیم بر روی کاغذ شطرنجی آشنا شده اند. در این درس توجه خاص به نقطه یابی شده است.  این درس ارتباط خود را با ارائه اشکال مناسب، مربوط به جهان خارج از فضای ریاضی به خوبی برقرار کرده است.

کانال تلگرام فرامعلم

درس دوم به مفهوم تقارن چرخشی می پردازد. دانش آموزان چرخش 180 درجه را می شناسند و همچنین چرخش 90 درجه را درک کرده اند.

درس سوم آشنایی با محورهای مختصات است که برای اولین بار این درس ارائه می شود. این درس با ارتباط با درس جغرافی و جهت یابی شروع شده است. کاربران در این درس یاد می گیرند که چگونه مختصات یک نقطه را روی صفحه شطرنجی پیدا کنند.

درس چهارم ترکیب تقارن و مختصات است.در این درس کاربران می توانند با استفاده از محورهای افقی و عمودی در صفحات مختصات تقارن یک شکل را به دست آورند. از طرفی درک مناسبی از مختصات یک نقطه و مختصات قرینهٔ آن نقطه بیابند.

ادامه درس نامه ریاضی ششم فصل 4 : تقارن و مختصات

درس نامه ریاضی ششم فصل 4 : تقارن و مختصات صفحه 1 درس نامه ریاضی ششم فصل 4 : تقارن و مختصات صفحه 2 درس نامه ریاضی ششم فصل 4 : تقارن و مختصات صفحه 3

ادامه درس نامه ریاضی ششم فصل 4 : تقارن و مختصات

خرید PDF درسنامه این فصل

۵,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید