خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه ریاضی ششم فصل 5 : اندازه گیری

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

در این نوشته به درس نامه ریاضی ششم فصل 5 : اندازه گیری  می پردازیم.

درس در یک نگاه

  نگاه کلی به فصل

کاربران گرامی در این فصل ابتدا مروری بر واحدهای طول، زمان، سطح، جرم، زاویه، حجم و کاربرد آنها در زندگی و تبدیل واحدها و درک درست آنها و استفاده به جا از آنها صورت می گیرد. در قسمت حجم دانش آموزان ضمن آشنایی با هرم، درک خود از مکعب ومکعب مستطیل  را تقویت می کنند و می توانند مساحت مکعب و مکعب مستطیل را با استفاده از شکل سه بعدی آن به دست آورند.

کانال تلگرام فرامعلم

درس نامه ریاضی ششم فصل 5 : اندازه گیری  

درس نامه ریاضی ششم فصل 5 : اندازه گیری

  درس نامه ریاضی ششم فصل 5 : اندازه گیری صفحه 1 درس نامه ریاضی ششم فصل 5 : اندازه گیری صفحه 2 ادامه درس نامه ریاضی ششم فصل 5 : اندازه گیری

خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید