خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل 14 فصل کتاب

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه علوم ششم درس 11 : برگ

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

در این نوشته به درس نامه علوم ششم درس 11 : برگ می پردازیم.

درس در یک نگاه

بر روی زمین موجودات زنده گوناگونی زندگی می کنند. یکی از نیازهای همه این موجودات زنده نیاز به غذا و انرژی است.مبحث این درس در باره غذاسازی گیاهان و تشریح اجزای مهم آن در ارتباط با این عملکرد است. در نگاه کلی اجزای مخصوص گیاهان ( برگ) در عمل غذا سازی و چگونگی ساختن غذا بررسی شده است.

کانال تلگرام فرامعلم

درسنامع علوم ششم فصل 4 شماره 8

منشأ غذاهای مختلفی که موجودات زنده از آنها تغذیه می کنند، گیاهان هستند. زیرا گیاهان سبز می توانند برای خود و دیگر موجودات زنده غذا بسازند. برای انجام عمل غذاسازی برگ در گیاهان وجود نورخورشید، کلروفیل(سبزینه)، آب، کربن دی اکسید، مواد معدنی محلول در آب خاک ضروری است. حاصل این عمل تولید غذا (قند)، اکسیژن و مقداری بخار آب است. در انواع گیاهان غذای (قند) تولید شده به انواع مختلف غذاها مانند چربی ها، پروتئین ها و سایر قندها تبدیل می شود.

گاز اکسیژن در تنفس موجودات زنده مورد استفاده قرار می گیرد. بخار آب آزاد شده نیز موجب رطوبت و لطافت هوای اطراف ما می شود.

نقشه مفهومی درس نامه علوم ششم درس 11 : برگدرسنامع علوم ششم فصل 4 شماره 1

برگ، مادّه ی سبزی به نام سبزینه (کلروفیل) دارد. سبزینه انرژی نور خورشید را جذب می کند. گیاهان از انرژی نور خورشید برای ساختن غذا استفاده می کنند. برای این عمل روزنه های برگ، کربن دی اکسید را از هوا می گیرند.

درسنامع علوم ششم فصل 4 شماره 3

ریشه ها نیز آب و موادّ محلول در آن را از خاک می گیرند و به وسیله ی آوندها به برگ می رسانند. غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید، فتوسنتز نام دارد؛ فتو یعنی نور و سنتز یعنی ساختن.

برگ گیاهان، انرژی نور خورشید را در موادّ غذایی ساخته شده (مانند نشاسته) ذخیره می کنند.

همه ی موجودات زنده از غذایی که گیاهان می سازند، تغذیه می کنند. گیاهان خود نیز از این غذا استفاده می کنند. به همین علّت گیاهان را تولید کننده می نامند.

درسنامع علوم ششم فصل 4 شماره 4

ساقه های سبز رنگ گیاهان مانند ساقه ی لوبیا که کلروفیل دارند نیز غذاسازی می کنند. امّا محلّ اصلی غذاسازی، برگ است.

درسنامع علوم ششم فصل 4 شماره 5

برگ شکارچی

بعضی گیاهان، همه ی موادّ مورد نیاز خود را نمی توانند بسازند .به همین دلیل، بعضی از برگ های این گیاهان به شکل تله درآمده است که می تواند حشرات و حتّی جانوران کوچک را شکار کند.

درسنامه علوم ششم فصل 11 شماره 9 درسنمه علوم ششم فصل 11 شماره11

این گیاهان موادّ بدن شکار خود را مصرف می کنند.

خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل 14 فصل کتاب

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید