در دوران کرونا با آموزش آنلاین از درسها جلو بیفت!

ثبت نام کلاس های آنلاین فرامعلم شروع شد.

خرید PDF درسنامه این فصل

۱,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۵۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه علوم هشتم فصل 1  : مخلوط و جداسازی مواد

در درس نامه علوم هشتم فصل 1 با انواع عناصر، مواد مخلوط و روش های جداسازی آن آشنا خواهیم شد.

 برخی از مواد فقط از یک نوع ماده تشکیل شده اند؛ امّا بعضی دیگر از دو یا چند ماده به دست آمده اند.

بیشتر موادی که ما در زندگی با آن ها سرو کار داریم از دو یا چند ماده تشکیل شده اند. این مواد، مخلوط  نامیده می شوند.ذرات سازنده ماده.

الف) موادی که از یک نوع ذره تشکیل شده باشند، مواد خالص نامیده می شوند.

ماده خالص:

ماده ای است که تنها از یک جزء ساخته شده اند.

به عبارت دیگر ماده خالص ماده ای است که تنها از یک نوع عنصر و یا یک نوع ماده مرکب تشکیل شده است.

 اکسیژن، گوگرد، ئیدروژن و فسفر عنصر خالصند.یعنی از مولکول هایی با اتم های یکسان تشکیل شده اند و آب مقطر، کربن دی اکسید، الکل و نمک طعام مثال هایی از مواد مرکب خالصند.

درس نامه علوم هشتم فصل 1

عنصر یا ماده ساده:

عنصر ماده ای است که از اتم های یکسان ساخته شده است.

فلز:

عناصری مانند آهن، مس، طلا، نقره، آلومینیوم و جیوه را فلز می گویند، تقریبا همه این عناصر دارای ویژگی های زیر هستند.

 ترکیب:

ترکیب ماده ای است که ذرات سازنده آن از دو یا چند نوع اتم متفاوت تشکیل شده است.

مولکول یک ماه مرکب ممکن است از دو ، سه و … و یا تعداد بسیاری زیادی اتم تشیکل شده باشد.

 نافلزها:

عناصری مانند کربن، گوگرد، فسفر، ید ، برم و … را نافلز می گویند. نافلزها دارای ویژگی های زیر هستند.خواص نافلز علوم هشتم فصل 1 شبه فلز :

عناصری که خواص آن ها از بین فلز و نافلز قرار می گیرد شبه فلز نامیده می شوند

عناصری مانند: سیلسیوم، آرسنیک، آنتیموان، تلوریم، ژرمانیوم جزء شبه فلز ها محسوب می شوند.

موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می نامند.

یکی از ویژگی های مخلوط این است که اجزای تشکیل دهندهٔ آن، خواص اولیهٔ خود را حفظ می کنند؛به عبارت دیگر خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند؛

برای نمونه آب نمک مخلوطی از دو مادهٔ آب و نمک است. 

هنگامی که این مخلوط را می چشیم، مزهٔ آن شور است