راه های موفقیت و جلوگیری از اضطراب

راه های موفقیت و جلوگیری از اضطراب در آزمون :

اضطراب و استرس همیشه با برخی از فراگیران بویژه دانش آموزان در هنگام امتحانات همراه بوده است.

این عامل موجب می شود که دانش آموز در عین آمادگی، نتایج مطلوبی بدست نیاورد.

به عقیده کارشناسان، اضطراب و استرس در میان فراگیران و دانش آموزانی که به طور نسبی خود را برای روز امتحان آماده می کنند، بیشتر دیده می شود.

استفاده  از یک برنامه منظم و صحیح، آرامش در مکان مطالعه، مطالعه دقیق کتاب های درسی و آمادگی درسی دانش آموزان در طول سال تحصیلی، از عوامل کاهش اضطراب در دانش آموزان است.

چنانچه دانش آموزان از نظر روحی خود را برای آزمون آماده کنند،

کانال تلگرام فرامعلم

هرگز دچار این مشکل نمی شوند و نتیجه مطلوبی در امتحانات بدست خواهند آورد.

به عقیده صاحب نظران:

اگر دانش آموزان مهارت های مقابله با این استرس ها و اضطراب ها را فراگیرند،

ضریب موفقیت و غلبه برتلاطم های روحی در زمان آزمون افزایش می یابد.

مهارت های مقابله با این استرس ها و اضطراب در زمان آزمون

1) هنگام تحویل گرفتن ورقه امتحان، به تمام پرسش ها توجه نکنید .

پرسش ها را به ترتیب و یک به یک جواب دهید و ذهن خود را مشغول سوالاتی که جواب آن ها رانمی دانید، نکنید.

2) پرسش ها را به دقت بخوانید و اگر متوجه نشدید دوباره آن را بخوانید .

پیش ازاین که به سوالات پاسخ دهید به مفهوم آن خوب توجه کنید.

3)  زمان امتحان را به تمام پرسش هاتقسیم کنید،

4) اگر پرسشی را ندانستید، زمان برای آن صرف نکنید.

5)  در نوشتن پاسخ ها دقت کنید،همیشه یک پاسخ ضعیف و ناقض بهتر از هیچ است.

6)  در تحویل ورقه امتحانی عجله نکنید

درپایان یک بار، پاسخ ها و پرسش ها را بخوانید.

7) با اعتماد به نفس و آرامش کامل در صندلی خود قرار بگیرید .

8)  به خود تلقین کنید که امتحان ساده ای در پیش رو دارید و موفق می شوید.

9) امتحان را با یاد خدا آغاز کرده و برای آرام ش خود، آیه ای از قرآن کریم و دعا بخوانید. أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ

راه های موفقیت و جلوگیری از اضطراب10)  پس از امتحان توقع و انتظار بیش از توانایی خود نداشته باشید.

11) پس از هر آزمون، دیگر به آن فکر نکنید و سعی کنید خودتان را برای امتحان بعدی آماده کنید.

12)  در صورت موفقیت در امتحان خود را تشویق و تمجید کنید.

13) عدم موفقیت در یک آزمون به معنای شکست در همه امتحانات نیست .

14) قبل از مقصردانستن دیگران، تلاش کنید به نقاط ضعف خود پی برده و در جهت رفع مشکل اقدام کنید.