فشرده کردن ذرات نور

گروهی از دانشمندان برای نخستین بار موفق به فشرده کردن ذرات نور شدند.

دانشمندان در آزمایشی غیرمتعارف دریافتند که برخلاف باور موجود می‌توان ذرات نور فشرده شده را مشاهده کرد.

فشرده کردن ذرات نور

 

فشرده شدن ذرات نور، یک پدیده کمتر شناخته شده در دنیای فیزیک کوانتوم است.

در این پدیده نادر، حالتی از نور موسوم به نور کم نویز تولید می‌شود که می‌توان از آن برای شناسایی امواج ضعیف گرانشی زمین استفاده کرد.

دانشمندان در مورد شیوه ساخت امواج نور فشرده اظهار کردند:

متداول‌ترین راه برای تولید ذرات فشرده نور، شلیک لیزر به درون یک بلور با ساختار غیرخطی است.

پس از گذشت 30 سال از این نظریه، دانشمندان یک روش دیگر برای تولید نور فشرده پیدا کردند؛ .

در این روش یک اتم را به کمک مقداری نور مشخص برانگیخته می‌کنند که اتم پس از برانگیختگی، امواج نوری را به شکل نور فشرده از خود منتشر می‌کند.

پروفسور میت اتچور، متخصص فیزیک کوانتوم از دانشگاه کمبریج اظهارکرد:

فشرده‌کردن نور یکی از سوالات حیاتی موجود در دنیای فیزیک کوانتوم است،

اما پس از سال‌ها مطالعه و تحقیقات، بسیاری از افراد دیدن پدیده نور فشرده‌شده را غیرممکن می‌دانند.

وی در ادامه افزود: ما در آزمایش‌های انجام شده موفق به تولید نور فشرده شدیم و علت موفقیت ما استفاده از یک اتم مصنوعی با خواص نوری برتر از اتم‌های طبیعی است.

در آزمایش‌های انجام شده مشخص شد که یک فوتون پس از برخورد با اتم موردنظر فشرده می‌شود.

بسیاری از دانشمندان فیزیک کوانتوم، شناخت ماهیت فشرده شدن یک ذره نوری را بسیار پیچیده و غیرقابل توضیح می‌دانند،

چرا که با فشرده شدن یک فوتون نوری، شناخت بشر از نور کاملا تغییر خواهد کرد.

محققان با موفقیت در فشرده کردن یک ذره یا فوتون نور، کلیه باورها و نظریات در مورد عدم نوسان اتم‌ها در شرایط تاریکی مطلق را رد کردند،

چرا که در نتایج بدست آمده مشخص شد که حتی در تاریکی مطلق نیز مقداری نوسان محیطی وجود دارد.

اتچور در مورد جزئیات پیچیده تحقیق بر روی فشرده‌کردن نور افزود: اگرچه فرآیند فشرده‌کردن نور بسیار پیچیده و نیازمند تجهیزات بسیار حساس است،

اما ما برای نخستین بار موفق به انجام فرایند فشرده کردن نور برای شناخت بیشتر این ساختار طبیعی شدیم.