فیلم آموزشی تدریس فصل 10 علوم نهم

در این فصل کاربران با نگاهی به فضا آشنا و پس از مشاهده این فیلم (فیلم آموزشی تدریس فصل 10 علوم نهم) به مفاهیم آن دسترسی خواهند داشت.

پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید.

همچنین پاسخ نامه نمونه سوال فصل 10 علوم نهم مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

 

فیلم آموزشی تدریس فصل 10 علوم نهم 1

گیتی یا جهان عبارت است از کل زمان و فضا و محتویات آن

کانال تلگرام فرامعلم

گیتی شامل:

  1. سیارات
  2. اقمار
  3. ریزسیارات
  4.  ستارگان
  5. کهکشانها
  6. محتویات فضای میان کهکشانی

و در واقع کل ماده و انرژی و هرآنچه به آن مربوط است، می‌شود.

اندازه‌گیری دقیق گیتی به علت پیوسته رو به گسترش بودنِ آن از تمامی جهت‌ ها ممکن نیست، نظریه‌های متعددی دربارهٔ شکل‌گیری و تغییر و تکامل آن مطرح  گیتی شده‌ است.

کهکشان‌ ها

کهکشان‌ها سامانه‌هایی بزرگ و با اندازه و مرزی مشخّص هستند.

کهکشان‌ها از ستاره‌ها ، بقایای ستاره‌ای ، ماده تاریک ، گازها و گرد و غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل شده‌اند و با نیروهای گرانشی به گردِ هم آمده‌اند.

کوچک‌ترین کهکشان‌ها دارای پهنایی برابر با چند صد سال نوری ، شامل نزدیک به صد میلیون (۱۰۸) ستاره هستند. بزرگ‌ترین کهکشان‌ها تا ۳ میلیون سال نوری پهنا دارند و شامل بیش از صد تریلیون (۱۰۱۴) ستاره هستند. کهکشان‌ها بر گرد مرکز جرم خود در گردشند.

مشاهده ویدیو تدریس فصل 10 علوم نهم