فیلم آموزشی تدریس فصل 13 علوم نهم

در این فصل کاربران با جانوران بی مهره آشنا و پس از مشاهده این فیلم (فیلم آموزشی تدریس فصل 13 علوم نهم) به مفاهیم آن دسترسی خواهند داشت.

پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید.

همچنین پاسخ نامه نمونه سوال فصل 13 علوم نهم مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

پاورپوینت علوم نهم فصل 13اسلاید

بی‌مهرگان گروه بزرگی از جانوران را تشکیل می‌دهند که در همه جای کره زمین پراکنده هستند و شامل شاخه‌ها و رده‌های زیادی هستند.

بی‌مهرگان فراوان‌ترین گروه جانوران روی زمین‌اند.

کانال تلگرام فرامعلم

بیشتر جانوران مانند اغلب گیاهان دارای ساختمان پرسلولی و پیچیده‌ای هستند که به ترازهای اعضا و دستگاه‌ها می‌رسند.

عمومی‌ترین صفت جانوران که طی مراحل رشد نیز قبل از همه ظاهر می‌شود تراز سازمانی آنهاست.

همه جانوران زندگی را از یک سلول آغاز می‌کنند و برخی از تراز بافت نیز بالاتر نمی‌روند. جانوران را صاحب دو شعبه رده‌بندی در نظر می‌گیرند.

در شعبه شبه جانوران بالاترین تراز سازمانی را بافت تشکیل می‌دهد. این شعبه فقط شاخه اسفنجها را شامل می‌شود.

همه جانوران دیگر که به شعبه هوپس‌زیان متعلق هستند با داشتن اندام و دستگاه مشخص می‌شوند.

بی مهره به معنای بدن بدون ستون مهره است.

البته بدن همه ی جانوران بی مهره کاملا نرم یا بدون حفاظ نیست، برخی از آن ها یک پوسته ی سخت بیرونی از جنس آهک یا کیتین دارند.

این پوسته به عنوان زره عمل می کند، اما در عین حال برخلاف استخوان های ما به جای درون، از بیرون نوعی اسکلت برای جانور به وجود می آورد.

بیش تر جانوران بی مهره جثه کوچکی دارند،

بیش تر آن ها در آب زندگی می کنند و شناور بودن آن ها در آّب سبب شده است که وزن شان کاهش یابد و بتوانند وزن خود را تحمل کنند.

مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 13 علوم نهم