فیلم آموزشی تدریس فصل 3 علوم نهم

با مشاهده ی فیلم آموزشی تدریس فصل 3 علوم نهم دانش آموزان باید بتوانند، با اهداف این فصل،چرخه های طبیعی از جمله چرخه کربن، نفت خام و ترکیب های آن آشنا شوند و با تجزیه و تحلیل مفاهیم مربوط، راه های بهبود زندگی و اصلاح سبک زندگی ارائه کنند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 3 علوم نهم

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید فیلم آموزشی نمونه سوالات مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.