خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزشی تدریس فصل 3 علوم هشتم : از درون اتم چه خبر؟

کاربر گرامی به نظر می رسد در فیلم آموزشی تدریس فصل 3 علوم هشتم شما بتوانید با اتم و ساختار درونی آن آشنا شوید. چنانچه می دانیم در این فصل، ماهیت ذرّه ای مادّه، ذرّه های سازنده و ساختار اتم مورد بررسی قرار می گیرد.

مدل ها یکی از ایده های کلیدی و اساسی در آموزش علوم هستند که ارائه، طراحی، ساخت و استفاده از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. البته در این فصل، همهٔ مدل های ارائه شده برای اتم، بررسی نمی شود و فقط مدل اتمی بور بررسی می گردد.

از سوی دیگر تاریخ علم نیز به عنوان یک مفهوم آموزشی بررسی نمی شود؛ بلکه به صورت گزاره ها و رویداد های تاریخی در علم مورد توجه قرار گرفته است.
فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهند تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانیدپاسخ نامه نمونه سوال تستی علوم  هشتم فصل 3 مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

خلاصه فصل

کاربران گرامی در پایان مشاهده این فیلم آموزشی فصل سوم از درون اتم چه خبر می توانند:

کانال تلگرام فرامعلم
 • با ذرّه های زیر اتمی و ویژگی های آنها آشنا شوند.
 • بتوانند عدد اتمی و عدد جرمی را از هم تشخیص دهند.
 • درک کنند که در یک تغییر شیمیایی نمی توان یک عنصر را به عنصر دیگر تبدیل کرد.
 • بدانند که هر عنصر را با نماد شیمیایی معیّنی نشان می دهند(نماد شیمیایی ده عنصر اوّل جدول تناوبی را باید دانش آموزان یاد بگیرند).
 • مهارت رسم مدل اتمی بور را برای ده عنصر اوّل جدول کسب کنند.
 • مهارت حساب کردن تعداد الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها را از روی عدد اتمی و عددجرمی را کسب و درخود تقویت کنند.
 • با ایزوتوپ های یک عنصر آشنا شوند.
 • مهارت نوشتن نماد شیمیایی ایزوتوپ ها را کسب کنند.
 • با مواد پرتوزا و کاربرد برخی از آنها آشنا شوند.
 • یون را بشناسند و مهارت رسم ساختار اتمی آنها را کسب کنند.
 • مهارت تشخیص یون مثبت و منفی را از روی ساختار اتمی کسب و در خود تقویت کنند.

تصویر صفحه اول فیلم آموزشی تدریس فصل 3 علوم هشتم

خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید