خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزشی تدریس فصل 4 : علوم هشتم تنظیم عصبی

کاربر گرامی یقین داریم با مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 4 علوم هشتم بتوانید با ساختار دستگاه عصبی انسان که شامل دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع است و اعصاب محیطی است بخوبی آشنا شوید و با چگونگی عملکرد این دستگاه  بتوانید به پرسش های مربوط به این فصل پاسخ درست بدهید.

بنابر این در این فصل کاربران گرامی با  اجزای دستگاه عصبی آشنا می شوند. همچنین دو بخش مرکزی و محیطی دستگاه عصبی معرفی می شود که هر کدام شامل چه قسمت هایی می شوند و وظیفهٔ هر کدام چیست؟
در کنار آن انواع فعالیت های ارادی و غیر ارادی و انعکاسی را مطرح می شود و اشاره ای به انواع سلول ها در بافت عصبی و انتقال پیام عصبی در انواع اعصاب خواهد شد.

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانیدپاسخ نامه نمونه سوال تستی علوم  هشتم فصل 4 مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

خلاصه فصل

کانال تلگرام فرامعلم

کاربران گرامی در پایان مشاهده این فیلم آموزشی فصل چهارم تنظیم عصبی می توانند:

  • با دستگاه عصبی و بخش های مختلف آن آشنا و آنها را از هم تشخیص دهند.
  • از مفاهیم این درس در حفظ سلامت خود استفاده کنند.
  • فعالیت ها را انجام و نتایج آن را گزارش دهند.
  • با انواع فعالیت های ارادی و غیر ارادی آشنا شده و بتوانند آنها را با هم مقایسه کنند.
  • با اجزای سازندهٔ بافت عصبی و ماهیت پیام عصبی آشنا شوند و بتوانند مطالبی را در مورد آنها ارائه نمایند.
  • با عصب و انواع آن آشنا شده و بتوانند آنها را با هم مقایسه نمایند.
  • با آشنا شدن با دستگاه عصبی و نظم موجود در آن، به وجود نظم در جهان پی ببرند. و از طریق آن به خالق نظم اعتقاد پیدا کنند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 4 علوم هشتم تصویر اصلی

خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید