فیلم آموزشی تدریس فصل 5 علوم نهم

با مشاهده ی فیلم آموزشی تدریس فصل 5 علوم نهم دانش آموزان باید بتوانند؛ با اهمیت نیرو در زندگی، نیروهای متوازن و خالص، قانون های دوم و سوم نیوتون آشنا شوند. علت تغییر حرکت یک جسم را بفهمند و بتوانند شتاب یک جسم را برحسب نیروهای وارد بر جسم محاسبه کنند. همچنین با برخی از نیروها، مانند وزن و عمودی سطح اصطکاک نیز آشنا شوند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 5 علوم نهم

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید فیلم آموزشی نمونه سوالات مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

فیلم آموزشی تدریس فصل 5 علوم نهم

 

 

کانال تلگرام فرامعلم