خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزشی تدریس فصل 5 علوم هشتم : حس و حرکت

کاربر گرامی یقین داریم با مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 5 علوم هشتم بتوانید با ساختار  اندام های حسی چشم ، گوش ، زبان ، پوست و بینی بخوبی آشنا شوید و با چگونگی عملکرد این اعضا می توانید به پرسش های مربوط به این فصل پاسخ درست بدهید.

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید پاسخ نامه نمونه سوال تستی علوم  هشتم فصل 5 مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

بنابراین در این فصل کاربران گرامی با اجزای اندام های حسی آشنا می شوند. همچنین  با دستگاه حرکتی ، اسکلت و ماهیچه ها و ساختار آن ها آشنا می شوند. با چگونگی حفاظت از اندام های حسی و حرکتی توانایی می یابند که انواع نمونه سوالات مربوط به این فصل را تجزیه و تحلیل نمایند.

در بخش اسکلت انواع استخوان و مفاصل را بیان می کنیم و به ساختار استخوان و غضروف اشاره ای می نماییم.
در بخش ماهیچه ها نیز انواع بافت ماهیچه ای با هم مقایسه می شود با تأکید بر ساختار ماهیچه های اسکلتی و چگونگی عملکرد آنها در ایجاد حرکت و در ادامه مهم ترین ماهیچه های بدن در قالب بیشتر بدانید معرفی می شود.

کانال تلگرام فرامعلم

مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 5 علوم هشتم

خلاصه فصل

کاربران گرامی  در پایان مشاهده این فیلم آموزشی فصل پنجم حس و حرکت می توانند:

  • با انواع اندام های حس آشنا شوند و مشخص کنند هر کدام با چه نوع محرکی تحریک می شوند.
  • ساختار اندام های حسی را برای آنها یادآوری کنند.
  • بتوانند چگونگی عمل گیرنده های حسی را در اندام های حسی توضیح دهند.
  • بتوانند اجزای دستگاه حرکتی را نام برده و وظیفهٔ آنها را بنویسند.
  • مهم ترین استخوان ها را در مولاژ اسکلت تشخیص دهند.
  • با انواع بافت ماهیچه ای آشنا و آنها را با هم مقایسه نمایند.
  • با انواع ماهیچه ها آشنا شوند و بتوانند آنها را روی مولاژ تشخیص دهند.
خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید