فیلم آموزشی تدریس فصل 6 علوم نهم

با مشاهده ی فیلم آموزشی تدریس فصل 6 علوم نهم دانش آموزان باید بتوانند ضمن آشنایی با نظریهٔ زمین ساخت ورق های، علت حرکت ورقه های سنگ کره را توضیح دهند و تأثیرات حرکت ورقه ها را در زندگی خود بیان کنند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 6 علوم نهم

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید فیلم آموزشی نمونه سوالات مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.