خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزشی تدریس فصل 6 علوم هشتم : تنظیم هورمونی

کاربر گرامی یقین داریم با مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 6 علوم هشتم بتوانید با ساختار دستگاه هورمونی آشنا شوید و با چگونگی عملکرد این دستگاه می توانید به پرسش های مربوط به این فصل پاسخ درست بدهید.

همچنین در این فصل کاربران گرامی ضمن آشنایی با چگونگی تنظیم فرایندهای مختلف بدن توسط هورمون ها به بعضی از عوارض کاهش و افزایش آنها در بدن پی می برند و راه هایی را برای جلوگیری از بروز این عوارض بدست می آورند.

بنابر این در این فصل کاربران گرامی با عملکرد دستگاه هورمونی و نقش هورمون ها در تنظیم فعالیت های بدن آشنا می شوند.

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید پاسخ نامه نمونه سوال تستی علوم  هشتم فصل 6 مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

فیلم آموزشی تدریس فصل 6 علوم هشتم

خلاصه فصل

کاربران گرامی  در پایان مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 6 علوم هشتم تنظیم هورمونی می توانند:

  • محل قرارگیری مهم ترین غدد را در بدن مشخص کنند.
  • عوامل درونی مؤثر بر رشد را برشمارند.
  • نقش غدهٔ تیروئید را در تنظیم سوخت وساز توضیح دهند.
  • چگونگی تنظیم قند را در بدن توضیح دهند.
  • دربارهٔ چگونگی مقابلهٔ بدن با استرس مطالبی را گزارش کنند.
  • راه های تنظیم هورمونی و غدد مؤثر در تنظیم کلسیم را فهرست نمایند.
  • چگونگی بروز تغییرات جنسی را توضیح داده و آنها را در مرد و زن مقایسه نمایند.
  • با شناخت دستگاه درون ریز و اثرات هورمون ها در حفظ سلامت خود کوشاتر شوند.
خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید