خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزشی تدریس فصل 7 علوم هشتم : الفبای زیست فناوری

کاربر گرامی یقین داریم با مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 7 علوم هشتم بتوانید با ساختار هسته یاخته ها و چگونگی انتقال صفات ارثی آشنا شوید و با چگونگی عملکرد این بخش از یاخته می توانید به پرسش های مربوط به این فصل پاسخ درست بدهید.

همچنین در این فصل کاربران گرامی ضمن آشنایی با چگونگی صفات وابسته به ارث و انتقال آن ها از نسلی به نسل بعد ، تقسیم سلولی و انتقال ژن اطلاعات کافی بدست  می آورند.

بنابر این در این فصل کاربران گرامی با عملکرد ژن ها در یاخته و بروز صفات ارثی آشنا می شوند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 7 علوم هشتم الفبای زیست فناوری

فیلم آموزشی تدریس فصل هفتم علوم هشتم : الفبای زیست فناوری

کانال تلگرام فرامعلم

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید پاسخ نامه نمونه سوال تستی علوم  هشتم فصل 7 مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.

 

خلاصه فصل

کاربران گرامی  در پایان مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 7 علوم هشتم: الفبای زیست فناوری می توانند:

  •  نمونه هایی از صفات ارثی و محیطی و تأثیر ژن ومحیط را بر صفات گزارش کنند.
  • ژن وکروموزوم را با هم مقایسه کنند.
  • DNA و کروموزوم بسازند.
  • DNA  نمونه های ساده از فرایند میتوز را به طور ساده نمایش دهند.
  •  ارتباط بین میتوز و سرطان و تأثیر عوامل محیطی در بروز سرطان را گزارش کنند.
  •  ارتباط بین ژن و صفات را به طور ساده نشان دهند.
  •  نسبت به حفظ سلامت خود حساس
خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۳۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید