فیلم آموزشی تدریس فصل 8 علوم نهم

با مشاهده ی فیلم آموزشی تدریس فصل 8 علوم نهم دانش آموزان باید بتوانند با فشار در جامدها، مایع ها و گازها و مفاهیم مرتبط با آن آشنا شوند و همچنین بتوانند با ابزارهای ساده برای درک بهتر فشار و آثار آن آزمایش های ساده ای انجام دهند.همچنین به کمک اصل پاسکال بتوانند وسایل ساده ای طراحی کرده و بسازند که مدلی کوچک ازیک بالابر هیدرولیک باشد.

فیلم آموزشی تدریس فصل 8 علوم نهم

 

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید فیلم آموزشی نمونه سوالات مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.