خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزش تست ریاضی نهم فصل 1

کاربر گرامی در فیلم آموزش تست ریاضی نهم فصل 1 چند نمونه تست آموزشی این فصل (مجموعه ها) به روش تعاملی تجزیه و تحلیل و حل می شود.

می دانیم که  تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

کانال تلگرام فرامعلم

شما کاربران عزیز در کتاب نهم برای اولین بار با مفهوم مجموعه ، اعمال روی مجموعه ها و نمایش مجموعه ها و کاربردهای آن آشنا می شوید.

درس اوّل از این فصل به معرفی مجموعه می پردازد و واژهٔ مجموعه را که در زبان محاوره ای به کار می رود با اصطلاح مجموعه که در ریاضی به کار می رود مقایسه و به بیان تفاوت های آن می پردازد.

در درس دوم مفهوم برابری بین دو مجموعه معرفی و نمایش مجموعه ها در شکل های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

در درس سوم به معرفی سه عمل اجتماع، اشتراک و تفاضل بین مجموعه ها و استفاده از نمودار ون برای نمایش آنها پرداخته شده است.

در درس چهارم ضمن یادآوری مسائل احتمال که دانش آموزان در دو کتاب ریاضی هفتم و هشتم مطالعه کرده اند به کاربردها و استفاده های مفهوم مجموعه و نمادهایی که برای مجموعه ها و تعداد اعضای یک مجموعه به کار برده شده، در احتمال و حل مسائل مربوط به احتمال اشاره شده است.

لازم است کاربران عزیز با حل انواع نمونه سوالات تستی آموزشی توانایی های خود را افزایش دهند تا در آزمون های ورودی  بتوانند موفق شوند. فرامعلم سعی کرده است انواع سوالات متنوع تست چهار گزینه ای این فصل را برای آشنایی کاربران فراهم کند.

در فیلم آموزشی زیر به برخی از  موارد فوق اشاره شده است.