خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۷,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزش تست ریاضی هفتم فصل 7 : توان و جذر

کاربر گرامی در فیلم آموزش تست ریاضی هفتم فصل 7 ، چند نمونه تست آموزشی این فصل (توان و جذر) به روش تعاملی تجزیه و تحلیل و حل می شود.

می دانیم که تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

اهداف فصل:

 1. آشنایی با عدد توان دار و اجزای آن پایه و توان
 2.  آشنایی با محاسبه یک عدد توان دار
 3.  آشنایی با شیوه ضرب اعداد تواندار با پایه های مساوی
 4.  آشنایی با شیوه ضرب عدد تواندار با توان های مساوی
 5.  آشنایی با توان صفر
 6.  آشنایی با طریقه محاسبه عبارت توان دار
 7.  آشنایی با طریقه ساده کردن عبارت های توان دار
 8.  آشنایی با ارتباط تجزیه عدد ها و ضرب عدد های توان دار با پایه های مساوی
 9.  آشنایی با جذر و ریشه و نماد آن
 10.  آشنایی با  اعدادی که جذر کامل دارد
 11.  آشنایی آشنایی با طریقه محاسبه اعدادی که جذر تقریبی دارند.

فیلم آموزش تست ریاضی هفتم فصل هفتم

کانال تلگرام فرامعلم

لازم است کاربران عزیز با حل انواع نمونه سوالات تستی آموزشی، توانایی های خود را افزایش دهند تا در آزمون های ورودی  بتوانند موفق شوند. فرامعلم سعی کرده است انواع سوالات متنوع تست چهار گزینه ای این فصل را برای آشنایی کاربران فراهم کند. همچنین می توانید نمونه سوالات تشریحی این فصل همراه با جواب تشریحی را نیز دریافت نمایید و توانایی های خود را سنجش کنید.

خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۷,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید