خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۷,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزش تست ریاضی هفتم فصل 9 : آمار و احتمال

کاربر گرامی در فیلم آموزش تست ریاضی هفتم فصل 9 آمار و احتمال چند نمونه تست آموزشی این فصل به روش تعاملی تجزیه و تحلیل و حل می شود.

لازم است کاربران عزیز با حل انواع نمونه سوالات تستی آموزشی توانایی های خود را افزایش دهند تا در آزمون های ورودی بتوانند موفق شوند.

فرامعلم سعی کرده است انواع سوالات متنوع تست چهار گزینه ای این فصل را برای آشنایی کاربران فراهم کند.

بخشی از این گونه تست ها در قالب فیلم آموزشی پاسخ داده شده است.

کانال تلگرام فرامعلم

در این نوشته ما کاربران گرامی با یک نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 9 با جواب تشریحی آشنا می شوند. قبل از بررسی سوالات لازم است با اهداف این فصل آشنا شویم.

فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 9 آمار و احتمالات

 اهداف 

 1. آشنایی با دامنه تغییرات و طریقه محاسبه آن
 2.  آشنایی با طول دسته و طریقه محاسبه آن
 3.  آشنایی با حدود دسته ها و تعیین در داده های آماری
 4.  آشنایی بیشتر با تفسیر نمودار
 5.  آشنایی بیشتر با محاسبه میانگین چند عدد
 6.  آشنایی با میانگین دسته ها و طریقه محاسبه آن
 7.  آشنایی و درک بهتر مفهوم احتمال و پیشامد
 8.  آشنایی و درک بیشتر احتمال های قطعی غیر ممکن و ممکن
 9.  یادآوری حالت های ممکن یک پیشامد
 10.  یادآوری و درک بیشتر احتمال ریاضی و تجربی
 11.  یادآوری و درک بیشتر در مورد مجموع احتمال یک پیشامد است.
خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۷,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید