اثرات ذوب‌شدن صفحات یخی

نامتعادل‌شدن محور زمین  :دانشمندان سازمان فضایی ناسا معتقدند که گرم‌شدن پیوسته دمای زمین و کاهش حجم منابع منجمد آب شیرین در قطب شمال باعث ایجاد تغییراتی در سیستم طبیعی توزیع وزن زمین شده است.

سازمان فضایی ناسا اعلام کرد:

ذوب‌شدن یخ‌های قطبی یک پدیده معمولی نیست،

با نامتعادل شدن تقسیم وزنی در دو نیمکره زمین، محور چرخشی زمین از محور حقیقی فاصله بیشتری گرفته و تغییر وضعیت خواهد داد.

محققان با بررسی پیوسته قطر صفحات یخی در مناطق شمالی زمین دریافتند :

سرعت فرایند ذوب‌شدن یخ‌ها در گرینلند بسیار زیاد است که این امر در فرایند طبیعی تقسیم وزن زمین اختلال ایجاد کرده است.

پژوهشگران معتقدند که محور چرخش زمین همیشه ثابت نیست و این محور همیشه تحت تاثیر وزن آب اقیانوس‌ها است.

کانال تلگرام فرامعلم

به‌طوری‌که در مطالعات انجام شده از سال 1899 تا پایان قرن بیستم مشخص شد .

محور چرخش زمین از کانادا به سمت انگلستان در حال تغییر است.

پروفسور “سورندرا ادیکاری”، متخصص زمین‌شناسی و پژوهشگر بخش طراحی موتورهای موشکی ناسا اظهار کرد:

پدیده تغییر محور چرخش زمین در قرن بیستم کاملا مشهود است.

این اختلاف در بیشترین حالت 12 متر ثبت شده است

نامتعادل شدن تقسیم وزنی در دو نیمکره زمین، محور چرخشی زمین از محور حقیقی فاصله بیشتری گرفته و تغییر وضعیت خواهد داد.