خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم نهم فصل 1 : مواد و نقش آنها در زندگی

کاربران گرامی در این صفحه نمونه سوال تستی علوم نهم فصل 1 را بصورت تست چهار گزینه ای آورده ایم.

می دانیم نمونه سوالات علوم نقش زیادی در یادگیری و عمق بخشیدن و ماندگاری آموخته ها دارد.

کانال تلگرام فرامعلم

لازم است پس از پاسخ به سوالات حتما  درس نامه علوم نهم فصل 1 : مواد و نقش آنها در زندگی  را بخوبی مطالعه کنید.

سپس آزمون را حل کنید و وارد صفحه پاسخنامه شوید و پاسخ های خود را با پاسخ درست مقایسه کنید.

تحلیل آزمون از خود آزمون با اهمیت تر است زیرا شما با نقاط ضعف وقوت خود آشنا می شوید و آموخته های خود را تکمیل می کنید.

ممکن است برخی سوالات دشوار به نظر برسد. درست است زیرا برخی سطوح بالای یادگیری شما را سنجش می کند نگران نباشید.

1) از 109 عنصری که در جدول تناوبی عناصر شناخته شده است ، چند عنصر فلز محسوب می شود؟

1) 87

2) 88

3) 89

4) 86

2) در چند تا از اتم های زیر تعداد مدار های الکترونی برابر است؟

O – F – Cl – He – Li

1) پنج

2) چهار

3) دو

4) سه

3) در کدام یک از مدل های اتمی بور زیر مربوط به یک فلز فعال است که با چاقو بریده می شود و با اکسیژن به شدت واکنش می دهد؟نمونه سوال علوم نهم فصل 1 : مواد و نقش آنها در زندگی

1) a

2) b

3) c

4) d

4) تعداد ذرات باردار موجود در هسته ی اتم X پنج برابر ذرات درون هسته ی هلیم با عدد جرمی 4 و عدد اتمی 2 است. تعداد الکترون های موجود در لایه آخر یون X با یک بار مثبت کدام گزینه است؟

1) 8

2) 7

3) 4

4) 5

5) واکنش مربوط به پتاسیم یدید و سرب نیترات درون یک ظرف مطابق معادله ی شیمیایی زیر می باشد.

­­کدام مشاهده نشانه ی از انجام یک تغییر شیمیایی می باشد؟

1) خروج گاز از سطح محلول

2) تشکیل سرب یدید که یک جامد یونی زرد رنگ است.

3) تشکیل جاند یونی زرد رنگ به نام پتاسیم نیترات

4) تشکیل ترکیب مولکولی زرد رنگ به نام سرب یدید

6) دلیل اصلی پایداری عناصر موجود در گروه هجدهم (8 اصلی) جدول تناوبی چیست؟

1) کمیاب بودن این عناصر

2) 8 الکترونی بودن لایه ی ظرفیت این عناصر

3) کامل بودن لایه ی ظرفیت این عناصر

4) تک اتمی بودن این عناصر

7) تصویر روبه رو بخشی از جدول تناوبی است، که در آن نماد شیمیایی و عدد اتمی آنها نوشته شده است. با توجه به اطلاعات به ترتیب واکنش پذیری این سه عنصر با آب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟بخشی از جدول تناوبی در نمونه سوال علوم نهم فصل 1

1) Na بیشتر از Mg و Mg بیشتر از K

2) Mg بیشتر از Na  و Na بیشتر ار K

3) K بیشتر از Mg و Mg بیش تر از Na

4) K بیش تر از Na و Na بیش تر از Mg

8) با توجه به شکل زیر ، کدام گزینه در رابطه با اتم X درست است؟

لایه های الکترونی در نمونه سوال علوم نهم فصل 1

1) عدد اتمی آن برابر 23 است.

2) این اتم متعلق به دوره ی پنجم جدول تناوبی است.

3) هم دوره ی گاز نجیب اتم کریپتون است.

4) این اتم عنصری نافلزی است.

9) برای تولید صنعتی گاز آمونیاک چه موادی و با چه نسبت مولکولی باید با هم ترکیب شوند؟

1) 1 مولکول هیدروژن و 3 مولکول نیتروژن

2) 3 مولکول هیدروژن و 1 مولکول نیتروژن

3) 3 مولکول هیدروژن و 1 مولکول اکسیژن

4) 1 مولکول هیدروژن و 1 مولکول نیتروژن

10) با توجه به میزان واکنش پذیری فلزات مختلف Zn (روی) ، Fe (آهن) ، Au (طلا) و Mg (منیزیم) چه تعداد واکنش های زیر انجام پذیر است؟

1)  4 مورد

2) 1 مورد

3) 2 مورد

4) 3 مورد

11) کدام ماده از رسیدن پرتو های خطرناک خورشید به زمین جلوگیری می کند؟

1) اوزون

2) کلر

3) نیتروژن

4) اکسیژن

12) این عنصر یک فلز نرم و سفید و چکش‌پذیر با چگالی پایین است و سومین عنصر فراوان و فراوان‌ترین فلزات در پوسته کره زمین است. نشانه ی شیمیایی آن کدام گزینه است؟

1) Al

2) Na

3) Mg

4) Zn

13) اولین فلزی است که از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای بالا حاصل شده است؟

1) Cu

2) pb

3) Zn

4) Fe

14) واکنش پذیری کدام فلز با اکسیژن سریع تر است؟

1) آهن

2) منیزیم

3) روی

4) مس

15) در اثر برخورد کدام فلز با آب به شدت مشتعل شده و با شعله بنفش می‌سوزد؟

1) سدیم

2) پتاسیم

3) کلسیم

4) منیزیم

16) در متن زیر به کدام گروه جدول تناوبی عنصر ها اشاره شده است؟

از ویژگی های عناصر این گروه از جدول تناوبی عناصر آن است که فلزات آن نرم بوده و دارای نقطه ذوب و نقطه جوش پایین هستند. چگالی پایینی دارند، بطوریکه چگالی برخی از آن ها از چگالی آب پایین‌تر است

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

17) متن زیر به کدام ترکیب شیمیایی اشاره دارد؟

یکی از مهم ترین مواد شیمیایی صنعتی است که با استفاده از فرایند مجاورت تولید می شود. در مرحله نخست گوگرد در مجاورت اکسیژن اکسید شده و گوگرد دی اکسید به دست می آید. سپس می توان در آزمایشگاه این ماده را از واکنش گاز دی اکسید گوگرد با هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) به دست آورد.

1) سولفوریک اسید

2) پیروسولفوریک

3) بلور گوگرد

4) آمونیاک

18) آرایش الکترونی نحوه چینش الکترون‌ ها در اوربیتال‌ ها اطراف هسته اتم را نشان می‌دهد عناصر گروه دو جدول تناوبی عناصر به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از بریلیم ، منیزیم ، کلسیم و استرنسیم در مدل اتمی بور تعداد الکترون آخرین لایه بریلیم 2 است با توجه به این مطلب تعداد الکترون آخیرین لایه استرنسیم کدام است؟

1) 1

2) 2

3) 4

4) 8

19) بَسپار یا پلیمر (به انگلیسی: polymer) ماده‌ای شامل مولکول‌ های بزرگی است که از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرار شونده ساخته شده است. و به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. درکدام گزینه پلیمر طبیعی استفاده شده است؟

1) لاستیک

2) کاغذ

3) نایلون

4) پلاستیک

20) پی‌وی‌سی (PVC) نوعی پلاستیک بسیار پرکاربرد است. در شرایط حاضر یکی از ارزشمندترین محصولات صنعت پتروشیمی است. به طور عمومی بیشتر از ۵۰٪ از پی وی سی ساخت بشر در ساختمان سازی استفاده می‌شود؛ زیرا پی وی سی ارزان بوده و به سادگی سر هم‌بندی می‌شود. در سالهای اخیر پی وی سی جایگزین مواد ساختمان سازی سنتی نظیر چوب، سیمان و سفال در بسیاری از مناطق شده است. اشکال مهم استفاده از این ماده کدام است؟

1) خطرآلودگی محیط زیست طبیعی و خطر برای سلامتی انسان

2) مقاوم بودن

3) عدم مقاومت در برابر حرارت و نور

4) رسانای حرارتی

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید