خرید PDF نمونه سوال تستی این درس

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 7 فصل کتاب 

۲۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 7 + پاسخ نامه تشریحی

پیشنهاد می شود ابتدا بدون توجه به پاسخ نامه به حل سوالات بپردازید سپس با رجوع به پاسخ نامه اشکالات احتمالی خود را بررسی کنید .

نگاهی کوتاه به فصل:

می دانیم این فصل شامل 2 درس است. درس اول با استفاده از یک مثال عینی به کاربرد و اهمیت تقریب مساوی در زندگی می پردازد و تفاوت دو عدد به صورت تقریبی و دقیق را با معرفی علامت نشان می دهد.

در این درس با توجه به آموخته های قبلی کاربران گرامی دو روش تقریب زدن اعداد (اعداد طبیعی ـ اعشاری و کسری) یعنی روش قطع کردن و روش گرد کردن معرفی و آموزش داده می شود. و با انجام فعالیت های مناسب مفهوم با تقریب کمتر از صدگان را جایگزین با تقریب رقم صدگان می کند. و مقدارهای تقریب ارائه می گردند. مقدارهای تقریب و نمایش دادن اعداد تقریبی روی محور و شکل ارائه می گردند.

کانال تلگرام فرامعلم

درس دوم: ارتباط بین ابزارهای اندازه گیری و دقت اندازه گیری را با تقریب زدن مناسب نشان می دهد. در این درس کاربران به وضوح می بینند که برای هر نوع اندازه گیری نیاز به ابزار مناسب با موضوع دارند. در ادامه به مقایسه دو روش در انجام محاسبات تقریبی یعنی ابتدا به محاسبه، سپس تقریب ــ ابتدا تقریب، سپس محاسبه و همچنین مقایسه دو روش تقریب زدن گرد کردن و قطع کردن در انجام عملیات و به دست آوردن اختلاف پاسخ تقریبی با پاسخ واقعی و ترتیب محاسبه عملیات می پردازد.

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 7 : 

ادامه نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 با پاسخ نامه ادامه نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 با پاسخ نامه صفحه 1 ادامه نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 با پاسخ نامه صفحه 2 ادامه نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 با پاسخ نامه صفحه 3 ادامه نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 با پاسخ نامه صفحه 4 ادامه نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 با پاسخ نامه صفحه 5

ادامه نمونه سوال ریاضی ششم فصل 7 با پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این درس

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 7 فصل کتاب 

۲۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید