خرید PDF نمونه سوال فصل 15 با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۵۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 15 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 15 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره با هم زیستن داشته باشند.

کاربران گرامی باید بتوانند ضمن به کارگیری مفاهیم این فصل در توصیف روابط متفاوتی که بین جانداران در محیط زیست خود می بینند، انواعی از بوم سازگان ها و روابط بین جانداران آنها را در محیط زندگی خود گزارش کنند و بتوانند با ساختن بوم سازگان های کوچک، این روابط را به طور عملی مطالعه کنند.

به این منظور بهتر است با مرور نمودار زیر مربوط به  این فصل، تصور دقیق تری نسبت به آن داشته باشیم.

نمودار مفهومی فصل 15

کانال تلگرام فرامعلم

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این فصل بتوانند:
١- نقش عوامل زنده و غیر زنده را در یک بوم سازگان، گزارش کنند.
٢- با توصیف بوم سازگان هایی در محل زندگی خود، نمونه هایی از روابط بین جانداران را در این بوم سازگان گزارش کنند.

3- نتایج محدودی از اثر تغییر در عوامل زنده و غیرزنده را در یک بوم سازگان کوچک پیش بینی
کنند.
4- بتوانند طرح پژوهشی دانش آموزی برای مطالعهٔ یک بوم سازگان ارائه کنند.
5- ضمن پی بردن به نقش جانداران در بوم سازگان ها، رفتار سالم در ارتباط با حفظ زیستگاه های طبیعی را به کار گیرند.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 15 با جواب

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم  نهم
فصل 15 با جواب
 1.5  مگابایت 5 23

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل15 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل15 با پاسخ صفحه 2نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل15 با پاسخ صفحه 3