خرید PDF نمونه سوال فصل 2 با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۵۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 2 با پاسخ

کاربران گرامی قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 2 با پاسخ نامه، لازم است، اطلاعات کافی از رفتار اتم ها با یکدیگر داشته باشند.

نگاه کلی به فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر

کانال تلگرام فرامعلم

با بررسی ساختار ذره های سازنده و چگونگی تشکیل آنها درباره تشکیل پیوندهای یونی و کووالانسی در ترکیب های گوناگون و کاربرد آنها گزارش ارائه کنند.

چنانچه کاربر گرامی بخواهد در حل نمونه سوال موفق باشد

باید با اهداف اصلی و مفاهیم این فصل که در ذیل آمده است آشنایی کامل داشته باشد.

اهداف اصلی و مفاهیم

١- با ذره های سازنده مواد و ساختار آنها آشنا شوند.

٢- مهارت تهیهٔ بلور و مقایسه آنها را کسب، و در خود تقویت کنند.

٣- بتوانند با توجه به ویژگی های مواد نوع ذره های سازنده را پیش بینی کنند.

٤- پی ببرند که همه مواد، رسانای الکتریسیته نیستند.

٥- چگونگی انتقال الکتریسیته توسط محلول ها را توضیح دهند.

6- با ملاک های داد و ستد الکترون بین اتم ها آشنا شوند.

7- درک کنند که برای توجیه رفتار تجربی اتم ها از مدل ها استفاده می کنند.

8- مهارت رسم ساختار یون ها و نوشتن نشانه های شیمیایی آنها را کسب، و در خود تقویت کنند.

9- قانون پایستگی جرم را درک کنند.

10- با برخی ویژگی های ترکیب های یونی آشنا شوند.

11- بدانند که حل شدن مواد در آب، خواص آن را تغییر می دهد.

12- درک کنند که برخی اتم ها به جای مبادله الکترون با یکدیگر مشارکت الکترونی برقرار می کنند.

نمودار مفهومی فصل:

نمودار مفهومی فصل:

کاربر گرامی ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطزف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 2 با پاسخ

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مشخصات سوال

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم  نهم
فصل 2 با جواب
 1  مگابایت 7 21


نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 2 با پاسخ صفحه 2نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 2 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 2 با پاسخ صفحه 3 نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 2 با پاسخ صفحه 4

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 2 با پاسخ صفحه 2