خرید PDF نمونه سوال فصل 4 با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۵۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 4 با پاسخ

کاربران گرامی قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 4 با پاسخ نامه، لازم است، اطلاعات کافی از حرکت چیست ؟داشته باشند.

نگاه کلی به فصل 4: حرکت چیست ؟

کاربران گرامی باید بتوانند با آشنایی با تعریف برخی ازکمیت های مربوط به حرکت مانند مسافت، جابه جایی، تندی، سرعت و شتاب می توانند شناخت بهتری برای توصیف کیفی و کمی حرکت اجسام ارائه دهند.

چنانچه کاربر گرامی بخواهد در حل نمونه سوال موفق باشد

کانال تلگرام فرامعلم

باید با اهداف اصلی و مفاهیم این فصل که در ذیل آمده است آشنایی کامل داشته باشد.

اهداف اصلی و مفاهیم

1- عبارت « حرکت در همه جا و همه چیز وجود دارد » را با مثال های ساده ای تبیین کنند.

٢- با مفهوم مسافت و جابه جایی آشنا شوند و تفاوت آنها را دقیق بیان کنند.

٣- با تعریف تندی متوسط آشنا شوند و بتوانند از آن در حل مثال های مرتبط استفاده کنند.

4-با یکاهای تندی شامل متر بر ثانیه( m/s ) آشنا شوند و کیلومتر بر ساعت( km/h ) و چگونگی تبدیل این دو یکا را به یکدیگر بدانند.

٥- با مفهوم تندی لحظه ای آشنا شوند و با مثال های ساده ای بتوانند آن را بیان کنند.

٦- با مفهوم سرعت لحظه ای آشنا شوند و تفاوت آن را با تندی لحظه ای بیان کنند.

٧- با تعریف شتاب متوسط آشنا شوند و بتوانند از آن در حل مثال های مرتبط استفاده کنند.

نمودار مفاهیم فصل:

نمودار مفاهیم فصل

نمودار مفاهیم فصل:4

کاربر گرامی ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطزف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 4 با پاسخ

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مشخصات سوال

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم  نهم
فصل 4 با جواب
 1  مگابایت 6 21

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 4 با پاسخنمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 4 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل4 با پاسخ صفحه 4