خرید PDF نمونه سوال فصل 5 با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۵۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 5 با پاسخ

کاربران گرامی قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 5 با پاسخ نامه، لازم است، اطلاعات کافی از نیرو داشته باشند.

نگاه کلی به فصل 5: نیرو

کاربران گرامی باید بتوانند با اهمیت نیرو در زندگی، نیروهای متوازن و خالص، قانون های دوم و سوم نیوتون آشنا شوند. علت تغییر حرکت یک جسم را بفهمند و بتوانند شتاب یک جسم را برحسب نیروهای وارد بر جسم محاسبه کنند.

همچنین با برخی از نیروها، مانند وزن و عمودی سطح اصطکاک نیز آشنا شوند.

کانال تلگرام فرامعلم

چنانچه کاربر گرامی بخواهد در حل نمونه سوال موفق باشد

باید با اهداف اصلی و مفاهیم این فصل که در ذیل آمده است آشنایی کامل داشته باشد.

اهداف اصلی و مفاهیم

1- با اهمیت نیرو و نقش آن در زندگی، صنعت و … آشنا شوند.

2- نیرو را به صورت اثر متقابل دو جسم بشناسند.

3- برایند نیروها را به دو دستهٔ متوازن و خالص تقسیم کنند.

4- اثر نیروهای متوازن بر جسم ساکن و در حال حرکت را بیان کنند.

5- نیروی خالص را به عنوان عامل تغییر سرعت و شتاب در نظر بگیرند.

6-  رابطه بین شتاب و نیرو را بررسی کنند و رابطه بین نیرو و حرکت را تشخیص دهند.

7- وزن یک جسم را اندازه گیری و محاسبه کنند.

8- با قانون سوم نیوتون آشنا شوند.

9- نیروی اصطکاک را به دو دسته جنبشی و ایستایی تقسیم کنند.

10- توسط آزمایش، بستگی نداشتن نیروی اصطکاک جنبشی به مساحت را بررسی کنند.

نمودار مفاهیم فصل:

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 5 با پاسخ

کاربر گرامی ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطزف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 5 با پاسخ

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مشخصات سوال

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم  نهم
فصل 5 با جواب
 1  مگابایت 7 20

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل5 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 5 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل5 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل5 با پاسخ صفحه 3

آزمون ها ی این فصل معمولا به صورت پرسش های شفاهی، آزمون های کتبی میانی و پایانی برگزار،می شوند

مجموع نتایج آنها در ارزیابی و درنتیجه ارزشیابی دانش آموزان به کار گرفته می شوند.