خرید PDF نمونه سوال فصل 6 با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۵۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 6 با پاسخ

کاربران گرامی قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 6 با پاسخ نامه، لازم است، اطلاعات کافی زمین ساخت ورقه ای داشته باشند.

نگاه کلی به فصل 6: زمین ساخت ورقه ای

کاربران گرامی باید بتوانند ضمن آشنایی با نظریهٔ زمین ساخت ورقه ا ی، علت حرکت ورقه های سنگ کره را توضیح دهند و تأثیرات حرکت ورقه ها را در زندگی خود بیان کنند.

در این فصل، کاربران با بحث اشتقاق و جابه جایی قاره ها آشنا می شوند؛

کانال تلگرام فرامعلم

سپس به نظریهٔ زمین ساخت ورقه ای و فرضیهٔ گسترش بستر اقیانو س ها پرداخته می شود.

در ادامه، حرکت ورقه های سنگ کره مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از بیان انواع حرکت ورقه های سنگ کره، پیامد و تأثیرات حرکت ورقه ها(ایجاد زمین لرزه، چین خوردگی و تشکیل رشته کوه های البرز، زاگرس و …) مطرح می گردد.

چنانچه کاربر گرامی بخواهد در حل نمونه سوال موفق باشد

باید با اهداف اصلی و مفاهیم این فصل که در ذیل آمده است آشنایی کامل داشته باشد.

اهداف اصلی و مفاهیم

1- بحث اشتقاق و جابه جایی قارها را توضیح دهند.

2- چهار مورد از شواهد جابه جایی قارها را بیان کنند.

3- نظریهٔ زمین ساخت ورقه ای را توضیح دهند.

4- علت حرکت ورقه های سنگ کره را بیان کنند.

5- فرضیه گسترش بستر اقیانو س ها را توضیح دهند.

6- پیامدهای حرکت ورقه های سنگره را بیان کنند.

نمودار مفاهیم فصل:

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 6 با پاسخ

نمودار علوم نهم فصل 6

کاربر گرامی ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطزف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 6 با پاسخ

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مشخصات سوال

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 6 با پاسخ

 1  مگابایت 5 19

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل6با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 6 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل6با پاسخ صفحه 3