خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره مخلوط و جداسازی داشته باشند.

در پایان این فصل، کاربران می توانند:

چند نمونه مخلوط از محیط زندگی خود انتخاب و برای آنها روش جداسازی مناسب پیشنهاد، طراحی و با به کارگیری مهارت های یادگیری علوم اجرا نمایند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی:

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران با اهداف زیر آشنا می شوند.

1- برخی مواد، خالص و بعضی مخلوط اند.
٢- حالت فیزیکی مخلوط می تواند جامد، مایع یا گاز باشد.
٣- مخلوط ها ممکن است همگن یا ناهمگن باشند.
٤- سوسپانسیون نوعی مخلوط ناهمگن است
٥- هر محلول حداقل از دو جزء حل شونده و حلّال تشکیل شده است.
6- حالت فیزیکی محلول ها می تواند جامد، مایع و گاز باشد.
7- با تغییر دما می توان میزان حل شدن مواد در آب را بررسی و نمودار آن را رسم و تعمیم داد.
8- با کاغذ پی اچ می توان اسیدی و بازی بودن محلول ها و میزان آن را مشخص کرد.
9- راه های متنوعی برای جداسازی اجزای مخلوط وجود دارد، کاغذ صافی، قیف جداکننده،دستگاه سانتریفوژ، دستگاه دیالیز، تصفیهٔ آب و تقطیر، برخی از این راه ها هستند.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1 با پاسخ   1 مگابایت 7 23

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 1 با پاسخ صفحه 2

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید