خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوالات تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  هوازدگی داشته باشند.

در پایان این فصل، کاربران گرامی می توانند:
1- با هوازدگی، انواع آن و اثرات زیست محیطی آن آشنا شوند.
2- با فرسایش، اثرات آن و چرخهٔ سنگ آشنا شوند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

دانش آموزان در پایان این فصل، می توانند:
1- هوازدگی و نقش آن را در طبیعت بیان کنند.

2- انواع هوازدگی را بشناسند و آنها را با هم مقایسه کنند.

3- عوامل مؤثر بر هوازدگی فیزیکی و شیمیایی را بیان کنند.

4- نوع هوازدگی غالب در استان محل زندگی خود را بدانند و تأثیر آن را توضیح دهند.

5- تأثیر فرسایش را در محیط زیست خود توضیح دهند.

6- چرخهٔ سنگ را با رسم شکل توضیح دهند.

7- فرایند هوازدگی و چرخهٔ سنگ را در زندگی خود و موجودات زنده دیگر بیان کنند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوالات تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال علوم هشتم فصل 13 با پاسخ   2 مگابایت 7 22

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 13 با پاسخ صفحه 5

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید