خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  نور و ویژگی های آن داشته باشند.

در پایان این فصل، کاربران می توانند: با نور و مفاهیم مرتبط با آن و کار با ابزارهای ساده نوری شامل چشمه های نور، آینهٔ تخت و آینه های کروی آشنا شوند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید:

1- با چشمه های نور و انواع آن آشنا شوند.

2- با چگونگی انتشار نور آشنا شوند.

3- با نحوهٔ ایجاد باریکهٔ نور به طور عملی آشنا شوند و تفاوت بین باریکهٔ نور و پرتو نور راتوضیح دهند.

4- با انواع پرتوهای نور آشنا شوند و به طور عملی آنها را ایجاد کنند.

5- سایه و نیم سایه را بشناسند و به طور عملی با ویژگی های آن آشنا شوند.

6- با پدیده های خسوف و کسوف آشنا شوند و طرحی ساده از این پدیده ها را رسم کنند.

7- با بازتاب نور از سطح اجسام آشنا شوند و انواع آن را بیان کنند.

8- در مورد قانون بازتاب نور به طور عملی تحقیق کنند.

9- با تصویر در آینهٔ تخت و ویژگی های آنها آشنا شوند.

10- با آینه های کروی و انواع آنها آشنا شوند و بتوانند ویژگی های تصویر را در هر یک از آنها بررسی کنند.

11- کاربرد آینه های کروی را بیان کنند و به طور عملی بتوانند با آنها کار کنند.

12- کانون آینهٔ کاو را پیدا کنند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصلچهاردهم با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل چهاردهم با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ   2 مگابایت 7 22

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید