خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 15 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوالات تشریحی علوم هشتم فصل 15 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  شکست نور  داشته باشند.

در پایان این فصل، کاربران می توانند:

با شکست نور و مفاهیم مرتبط با آن و کار با ابزارهای ساده نوری شامل چشمه های نور، تیغه های شیشه ای، منشور و عدسی های کاو و کوژ آشنا شوند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 15 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید:

١- با پدیدهٔ شکست نور به طور عملی و با انجام آزمایش آشنا شوند.

٢- با شکست نور در منشور آشنا شوند و با انجام آزمایش بتوانند گزارشی از مسیر نور در یک منشور ارائه دهند.

٣- با پاشندگی نور سفید توسط منشور آشنا شوند و به طور عملی بتوانند طیف نور سفید راتوسط منشور تشکیل دهند و رنگ های آن را به ترتیب نام ببرند.

٤- با عدسی ها و اهمیت آنها در زندگی روزمرّه و برخی ابزارها آشنا شوند.

٥- کانون عدسی همگرا را بتوانند با آزمایش ساده ای پیدا کنند.

٦- با عدسی های همگرا و واگرا بتوانند آزمایش های ساده ای انجام دهند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل پانزدهم با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوالات تشریحی علوم هشتم فصل پانزدهم با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 15 با پاسخ   2 مگابایت 7 20

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 15 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 15 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 15 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 15 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 14 با پاسخ صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید