خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره از درون اتم چه خبر داشته باشند.

در پایان این فصل، کاربران می توانند:

1- ساختار اتمی ارائه شده برای یک عنصر را بررسی و عدد اتمی و عدد جرمی آن را مشخص کنند.
2- با بررسی ساختار های اتمی ارائه شده، نوع ذرّه ها و ارتباط بین آنها را مشخص کنند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی:

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید:

1- با ذرّه های زیر اتمی و ویژگی های آنها آشنا شوند.
2- بتوانند عدد اتمی و عدد جرمی را از هم تشخیص دهند.
3- درک کنند که در یک تغییر شیمیایی نمی توان یک عنصر را به عنصر دیگر تبدیل کرد.
4- بدانند که هر عنصر را با نماد شیمیایی معیّنی نشان می دهند (نماد شیمیایی ده عنصر اوّل جدول تناوبی را باید دانش آموزان یاد بگیرند).
5- درک کنند که برای توجیه رفتار تجربی اتم از مدل ها استفاده می کنند.
6- مهارت رسم مدل اتمی بور را برای ده عنصر اوّل جدول کسب کنند.
7- مهارت حساب کردن تعداد الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها را از روی عدد اتمی و عدد جرمی را کسب و درخود تقویت کنند.
8- با ایزوتوپ های یک عنصر آشنا شوند.
9- مهارت نوشتن نماد شیمیایی ایزوتوپ ها را کسب کنند.
10 -با مواد پرتوزا و کاربرد برخی از آنها آشنا شوند.
11- یون را بشناسند و مهارت رسم ساختار اتمی آنها را کسب کنند.
12- مهارت تشخیص یون مثبت و منفی را از روی ساختار اتمی کسب و در خود تقویت کنند.راحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3با پاسخ   1 مگابایت 8 25

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 3 با پاسخ صفحه4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید