خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره حس و حرکت داشته باشند.

در پایان این فصل، کاربران می توانند:

ضمن آشنایی با اجزای دستگاه های حسی و حرکتی چگونگی عملکرد آنها را توضیح داده و با توجه به اهمیت آنها، راه هایی را برای استفادهٔ صحیح از آنها پیشنهاد نمایند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی:

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید:

1- با انواع اندام های حس آشنا شوند و مشخص کنند هر کدام با چه نوع محرکی تحریک می شوند.

2- ساختار اندام های حسی را برای آنها یادآوری کنند.

3- بتوانند چگونگی عمل گیرنده های حسی را در اندام های حسی توضیح دهند.

4- بتوانند اجزای دستگاه حرکتی را نام برده و وظیفهٔ آنها را بنویسند.

5- مهم ترین استخوان ها را در مولاژ اسکلت تشخیص دهند.

6- با انواع بافت ماهیچه ای آشنا و آنها را با هم مقایسه نمایند.

7- با انواع ماهیچه ها آشنا شوند و بتوانند آنها را روی مولاژ تشخیص دهند.

8- با شناخت دستگاه حسی حرکتی و نقاط قوّت و ضعف آن در حفظ سلامت خود کوشاباشند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل پنجم با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5با پاسخ   1 مگابایت 7 22

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 5 با پاسخ صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید