خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوالات تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره الفبای زیست فناوری داشته باشند.

در پایان این فصل، کاربران می توانند:

ضمن آشنایی با بعضی مفاهیم و فرایند های حیاتی، نقش ژن و محیط را در بروز صفات و نمونه هایی از دستاوردهای نوین زیست فنّاوری گزارش دهند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی:

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید:

1- نمونه هایی از صفات ارثی و محیطی و تأثیر ژن ومحیط را بر صفات گزارش کنند.

2-  DNA،  ژن وکروموزوم را با هم مقایسه کنند.

3- نمونه های ساده از DNA و کروموزوم بسازند.

4- فرایند میتوز را به طور ساده نمایش دهند.

5- ارتباط بین میتوز و سرطان و تأثیر عوامل محیطی در بروز سرطان را گزارش کنند.

6- ارتباط بین ژن و صفات را به طور ساده نشان دهند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل هفتم با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوالات تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ   2 مگابایت 7 23

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 7 با پاسخ صفحه 2

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید