خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  الکترىسىته داشته باشند.

دانش آموزان در این فصل با انواع بارهای الکتریکی و اثر بارها بر یکدیگر آشنا می شود.

همچنین کاربر با الکتروسکوپ و کار کردن با آن برای تشخیص جسم باردار و نوع بار آشنا می شود.

از مدل اتمی برای توضیح اینکه چگونه یک جسم باردار می شود، استفاده می شود.

جسم ها از نظر رسانش الکتریکی به دو دسته تقسیم بندی می شوند و روش القای بار الکتریکی یعنی باردار شدن یک جسم بدون تماس الکتریکی به روش القای بار بیان می شود و در ادامه ٔ توسط آزمایش انجام می شود.

آذرخش و تخلیه مدار الکتریکی، نقش باتری در مدار، مفهوم اختلاف پتانسیل، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی مطرح شده و اندازه گیری اختلاف پتانسیل، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی می تواند توسط کاربر انجام می شود.

برای این که نگاه کلی به مفاهیم داشته باشیم لازم است با نقشهٴ مفهومی این فصل آشنایی داشته باشیم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

از کاربران انتظار می رود در پایان این فصل بتوانند:

1ــ با سه روش مالش، تماس و القا در جسم، بار الکتریکی ایجاد کنند.

2ــ اثر بارها بر یکدیگر را بیان کنند.

3ــ توسط الکتروسکوپ، باردار بودن جسم ونوع بار را تشخیص دهند.

4ــ بر اساس مدل اتمی توضیح دهند چگونه در جسم بار الکتریکی ایجاد می شود.

5ــ علت جذب یک جسم بدون بار توسط جسم باردار را توضیح دهند.

6ــ فرق رسانا و نارسانای الکتریکی را بر اساس الکترون آزاد توضیح دهند. آذرخش و تخلیه الکتریکی را درک کنند. ٔ

7ــ علت پدیده  آذرخش و تخلیه الکتریکی را توضیح دهد

8ــ مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی را توضیح دهند.

9 ــ در یک مدار ساده اختلاف پتانسیل، شدت جریان و مقاومت الکتریکی را اندازه گیری کنند.

10ــ در یک مدار ساده، جریان الکتریکی را محاسبه کنند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با جواب طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

وفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل نهم با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با پاسخ  2  مگابایت 7 23

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 9 با پاسخ صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید