خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  تولید مثل در جانداران داشته باشند.

دانش آموزان در این درس با انواع روش های تولید مثل و ازدیاد جانداران آشنا می شوند؛

همچنین می توانند با مقایسه ی تولید مثل غیر جنسی و جنسی، مزایا و محدودیت هایهریک از این دو نوع تولید مثل را مشخص نمایند.

کابران گرامی با مطالعه این درس پی می برند که فرایندی حیاتی مانندً تولید مثل در جانداران متفاوت در الگوهای تقریبا یکسانی رخ می دهند.

برای این که نگاه کلی به مفاهیم داشته باشیم لازم است با نقشهٴ مفهومی این فصل آشنایی داشته باشیم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این فصل بتوانند:

1ــ روش های تولید مثل غیرجنسی و جنسی را همراه با مثال در جانداران گزارش کنند.

2ــ تقسیم میوز را در تولید مثل جنسی نمایش دهند.

3ــ روش های تکثیر غیرجنسی را برای بعضی گیاهان به کار برند.

4ــ اهمیت جانوران را در تولید مثل جنسی گیاهان گزارش کنند.

5ــ انواع لقاح را در جانوران با هم مقایسه کنند.

6ــ مزایای تولید مثل جنسی و غیر جنسی را گزارش کنند.

7ــ نسبت به فرایندهای زیستی که پیرامون خود می بینند، کنجکاو شوند.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با جواب طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل دستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ  1.5  مگابایت 5 21

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هشتم فصل 8 با پاسخ صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید