خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 11 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوالات تشریحی علوم هفتم فصل 11 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  سلول و سازمان بندی آن  داشته باشند.

در این فصل ، کاربران با شباهت موجودات زنده مختلف، از نظر ساختار سلولی و عملکرد. با آشنایی پیدا می کنند و این شباهت حاکی از وجود نظم و یکپارچگی در طبیعت و شاهدی برای حاکمیت تدبیر الهی است.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 11 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید با موارد زیر آشنایی داشته باشند:

1- آشنایی بیشتر با سلول به عنوان کوچک ترین واحد زنده در بدن خود و دیگر موجودات زنده

2- کاربر بتواند ضمن کار با میکروسکوپ و مشاهدهٔ انواعی از سلول ها، شایستگی های خود را افزایش دهد و به نظم حاکم بر ساختار موجودات زنده در طبیعت پی ببرد.

3- ضمن مقایسهٔ سلول های مختلف با یکدیگر به شباهت ها و تفاوت های بین آنها پی ببرد.

4- با بعضی از روش های آموزش علوم تجربی، دربارهٔ مشاهده سلول ها آشنا شود.

5- با اجزای درون سلول آشنا شود و بتواند وظیفهٔ هر یک از آنها را در سلول مشخص کند.

6- با سازمان بندی سلول ها درموجودات پرسلولی آشنا شود و بتواند ارتباط بین سطوح مختلف آن را توضیح دهد.

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 11 با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید.

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوالات تشریحی علوم هفتم فصل 11 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 11 با پاسخ  2 مگابایت 7 20

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل11با پاسخ صفحه0نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل11 با پاسخ صفحه1نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل11با پاسخ صفحه2 نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل11با پاسخ صفحه3نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 11 با پاسخ صفحه2

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید