خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 14 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 14 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  گردش مواد  داشته باشند.

در این فصل ، کاربران ضمن آشنایی با دستگاه گردش مواد در بدن انسان و مهندسی دقیق آن که شاهدی برای تدبیر الهی است.

در این فصل کاربران با دستگاه گردش مواد به عنوان رابط بین دستگاه های مختلف بدن آشنا می شوند.

در مورد سه بخش مهم این دستگاه یعنی قلب، رگ ها و خون مطالبی ارائه می شود و یادگیری هر قسمت با انجام فعالیت هایی تکمیل تر می شود.

در این فصل  به نبض و فشار خون به عنوان علائم حیاتی بدن اشاره ای می شود و با بیان مهمترین وظایف خون، موضوع گردش مواد خاتمه می یابد.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 14 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید با موارد زیر آشنایی داشته باشند:

1- آشنایی با دستگاه گردش مواد به عنوان رابط بین همهٔ دستگاه های بدن.

2- آشنایی با ساختار و کار قلب، حفرات، دریچه ها و رگ های ورودی و خروجی.

3- آشنایی با انواع رگ ها در بدن و توانایی مقایسهٔ آنها از لحاظ ساختار و کار با یکدیگر.

4- افزایش توانایی کار عملی خود با تشریح قلب و علاقه مند کردن کاربران به علوم تجربی به ویژه مباحث زیستی.

5- اطلاعات خود دربارهٔ علائم حیاتی مثل نبض و فشار خون را با اندازه گیری نبض در نقاط مختلف بدن افزایش دهد.

6- آشنایی با اجزای خون و شناسایی وظیفه هر قسمت

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل چهارده با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید.

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل چهاردهم با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 14 با پاسخ  1.5 مگابایت 7 22

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل14با پاسخ صفحه0نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 14با پاسخ صفحه1نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل14با پاسخ صفحه2 نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل14با پاسخ صفحه3نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 14 با پاسخ صفحه2

آزمون ها ی این فصل معمولا به صورت پرسش های شفاهی، آزمون های کتبی میانی و پایانی برگزار،می شوند

مجموع نتایج آنها در ارزیابی و درنتیجه ارزشیابی دانش آموزان به کار گرفته می شوند.

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید