خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 15 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 15 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره  تبادل با محیط  داشته باشند.

در این فصل ، کاربران با دستگاه های تنفس و دفع، و اهمیت آنها در بدن انسان آشنایی پیدا می کنند.

در این فصل کاربران ابتدا با دستگاه تنفس و اجزای آن آشنا می شوند و با انجام فعالیت هایی همچون شبیه سازی حرکات تنفسی و تشریح شش با چگونگی انجام دم و بازدم و مسیر
عبور هوا در دستگاه تنفس بیشتر آشنا می شوند.

سپس دربارهٔ مسیرهای انتقال انواع گازهای تنفسی درخون مباحثی ارائه می شود.
در ادامهٔ این فصل دربارهٔ دستگاه دفع ادرار، اجزا و چگونگی عمل آنها توضیحاتی داده می شود.که با انجام فعالیت هایی همچون تشریح کلیه، یادگیری مبحث تکمیل تر می شود.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 15 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران باید با موارد زیر آشنایی داشته باشند:

1- آشنایی با دستگاه تنفس به عنوان یکی از دستگاه های بدن که اهمیت حیاتی دارد.

2- آشنایی با مسیرهای عبور هوا و اهمیت استفادهٔ صحیح از آنها برای سالم ماندن

3- مقایسهٔ بخش های مختلف مجاری تنفسی با همدیگر و پی بردن به شباهت ها و تفاوت های آن ها

4- انجام تشریح شش و تکمیل یادگیری اجزای دستگاه تنفسی

5- آشنایی با مسیرهای انتقال گازهای تنفسی درخون و چگونگی انجام آن

6- آشنایی با حرکات تنفسی ( دم و بازدم )و چگونگی انجام آن

7- آشنایی با دستگاه دفع ادرار به عنوان یکی از دستگاه های بدن که اهمیت حیاتی دارد.

8- آشنایی با اجزای دستگاه دفع ادرار و چگونگی عمل آنها

9- آشنایی با نفرون به عنوان واحد ساختار و عمل در کلیه ها و چگونگی عمل آن در تولیدادرار و تنظیم محیط داخلی

10- انجام تشریح کلیه و تکمیل یادگیری بخش های مختلف کلیه ها

11- آشنایی با بعضی از بیمار ی های دستگاه دفع ادرار و راه های پیشگیری از آنها

کاربر گرامی ، در این محصول یک نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 15 با پاسخ طراحی شده است.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید.

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل پانزده هم با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 15 با پاسخ  1.5 مگابایت 7 22

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل15با پاسخ صفحه0نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 15 با پاسخ صفحه1نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل15با پاسخ صفحه2 نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل15با پاسخ صفحه3نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 15 با پاسخ صفحه2

آزمون ها ی این فصل معمولا به صورت پرسش های شفاهی، آزمون های کتبی میانی و پایانی برگزار،می شوند

مجموع نتایج آنها در ارزیابی و درنتیجه ارزشیابی دانش آموزان به کار گرفته می شوند.

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید