خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 4 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 4 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره موادّ پیرامون ما داشته باشند.

در این فصل، کاربران با مواد اولیهٔ موجود در طبیعت، ویژگی های مختلف یک ماده،خواص مواد و روش های بهبود خواص، آلیاژها و کاربردهای آنها آشنا می شوند و به
نقش و اهمیت علوم در بهبود زندگی پی می برند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 4 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران گرامی در این فصل :

1- پی می برند که برای توصیف خواص فیزیکی یک ماده از عبارت های مختلفی استفاده می کنند.

2- با ویژگی های مختلف یک ماده آشنا می شوند.

3- با خواص فلزها آشنا می شوند.

4- ویژگی هایی مانند استحکام و رسانایی چند مادهٔ مختلف را کشف می کنند.

5- با خاصیت چکش خواری فلزها از نگاه ذره ای آشنا می شوند.

6- مهارت رسم نمودار را در خود تقویت می کنند.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید.

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل4 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 4 با پاسخ  1 مگابایت 7 21

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 4 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 4 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 4 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 4 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 4 با پاسخ صفحه 2

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید