خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 5 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 5 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی در باره از معدن تا خانه داشته باشند.

در این فصل ، کاربران با منابع خدادادی کشور و با فرایند کلی تولید سیمان، شیشه، آهن، ظروف سفالی و برخی فرصت های شغلی مرتبط با علوم تجربی آشنا می شوند و به
اهمیت محدودبودن منابع و نقش بازیافت در زندگی پی می ببرند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 5 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

1- با برخی از اندوخته های طبیعی آشنا می شوند.

2- با مواد اولیه (خام) تولید شیشه، آهن و سیمان آشنا می شوند.

3- با فرایند کلی تولید فلز آهن از سنگ معدن آن آشنا می شوند.

4- می توانند مراحل مختلف تولید آهن را از سنگ معدن توضیح دهند.

5- مهارت خواندن یک معادلهٔ شیمیایی نوشتاری را کسب و در خود تقویت می کنند.

6- پی می برند طبیعت منبع عظیم اندوخته های خدادادی است که می توان از آنها مواد مختلفی تهیه کرد.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید.

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 5 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 5 با پاسخ  1.5 مگابایت 7 19

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 5 با پاسخ صفحه 1 نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 5 با پاسخ صفحه 2

آزمون ها ی این فصل معمولا به صورت پرسش های شفاهی، آزمون های کتبی میانی و پایانی برگزار،می شوند

مجموع نتایج آنها در ارزیابی و درنتیجه ارزشیابی دانش آموزان به کار گرفته می شوند.

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید